Geef jij je puber de juiste verantwoordelijkheid?

De puberteit! Voor je het weet is het zover. Je kind gaat naar het voortgezet onderwijs en doet steeds meer ervaringen op waar jij als ouder buiten staat. Dat kan bedreigend zijn. Ze zien en horen misschien over dingen waar ze nog niet aan toe zijn, zoals seks en drugs. Ze worden zelfbewuster, krijgen een eigen mening en eisen meer zelfstandigheid op.

Dat kan leiden tot botsingen in huis en dat is logisch. Ouders van opgroeiende kinderen twijfelen vaak over wat ze wel of niet kunnen toestaan. Pubers willen liever geen bemoeienis, maar zijn soms nog onvoldoende geoefend in het nemen van besluiten en het omgaan met vrijheden.

Tip 1: Regels die afbakenen

Het is niet goed wanneer je je kind te snel loslaat, maar alles voor je kind blijven regelen en beslissen is ook niet de manier om volwassen te worden. Kortom: pubers hebben regels nodig, bijvoorbeeld over bedtijd, tijd van thuiskomen en waar ze naartoe kunnen gaan. Die regels bakenen de grenzen af waarbinnen pubers hun eigen weg kunnen gaan.

Tip 2: Zelfstandig beslissen

Om volwassen te worden moet je kind leren omgaan met verantwoordelijkheid. Dat betekent leren om zelfstandig beslissingen te nemen, situaties in te schatten en vanuit verschillende gezichtspunten te kijken. Dit kun je als ouders bevorderen door bijvoorbeeld kinderen vanaf de bovenbouw van de basisschool steeds meer zelf te laten beslissen. Eerst over simpele dingen zoals het uitgeven van zakgeld en later over moeilijkere zaken.

Tip 3: Eigen mening ontwikkelen

Het past in de ontwikkeling dat een puber zijn eigen mening ontwikkelt. Hij moet ook leren om die op een goede manier naar voren te brengen in gesprekken met anderen. Luister met aandacht en stimuleer je puber om zijn eigen mening te formuleren. Bijvoorbeeld over gebeurtenissen op school of thuis. Laat die vervolgens ook meewegen in je beslissingen.

Meer tips voor de puberteit

(3910 11302 beoordelingen)
Terug naar boven