Hoe leer je je kind respectvol omgaan met anderen?

Respectvol omgaan met een ander is een basisvaardigheid die ieder kind in zijn of haar leven nodig heeft. En hoewel iedereen zijn kinderen op zijn of haar eigen manier opvoedt, bepaal je als ouder wel welke waarden en normen je je kind meegeeft.

Respectvol met elkaar omgaan kan er dus één van zijn. LOES geeft ouders advies aan de hand van 5 tips over opvoeden en respect.

Tip 1: Gedraag je beleefd

Ben je beleefd, dan wordt er beter naar je geluisterd. Je geeft als ouder natuurlijk het goede voorbeeld. Spreek personen op een vriendelijke manier aan en let daarbij op je eigen taalgebruik, door bijvoorbeeld niet te vloeken. Dat moedigt je kind aan het zelf ook te doen.

Tip 2: Praat netjes over een ander

Praat over de kwaliteiten en positieve dingen van andere mensen met je kind. Zo gaat je kind het goede inzien van anderen. Zeg dan bijvoorbeeld: 'Mevrouw Josias is een aardige vrouw. Zij hielp mij vanochtend met een lekke band, terwijl ze zelf op het punt stond om weg te gaan.'

Tip 3: Denk aan een ander

  • Iemand aankijken en naar hem luisteren als hij iets zegt; 
  • Om de beurt gaan bij spelletjes;
  • Ook aan de ander vragen wat hij of zij leuk vindt om te doen;
  • Niet storen als iemand druk bezig is of in gesprek is met een ander;
  • Vriendelijk zijn naar anderen;
  • Andere kinderen of mensen helpen;
  • Kleine klusjes doen zonder dat erom wordt gevraagd.

Tip 4: Heb respect voor gevoelens

Stimuleer je kind om de gevoelens van een ander te begrijpen. En om na te denken over het effect van een leuke of nare gebeurtenis. Vraag je kind bijvoorbeeld naar zijn mening: Ik vraag me af hoe Carlijn zich nu voelt. Hoe zou jij voelen als dit jou zou overkomen?'

Tip 5: Maak het weer goed

Wanneer je kind opzettelijk iemand kwetst of pijn doet, vertel dan wat hij fout heeft gedaan én hoe hij het anders kan doen. Laat hem zijn excuses aanbieden en het goed maken. Zo leert je kind wat de gevolgen zijn van zijn daden.

Respectvolle opvoeding

(3254 9566 beoordelingen)
Terug naar boven