Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Loes draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Loes is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Loes behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

Loes is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

Loes heeft het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beƫindigen. Ook is Loes niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beeindigen van de website.

Loes is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van Loes om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Loes.

Vragen van ouders/verzorgers die via het contactformulier op deze website, de telefoon of het fysieke loket bij Loes binnenkomen kunnen worden gebruikt als voorbeeld om andere ouders/verzorgers van informatie te voorzien. NAW-gegevens zullen daarbij nooit worden gebruikt tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd.


Terug naar boven