Hoe voer je een positief gesprek met je puber?

Je puber kan steeds meer zelf beslissen en heeft een eigen mening. Aan de andere kant heeft je puber jou hard nodig. Dat kan best lastig zijn. Hoe laat je langzaam los en houd je het gesprek positief? Lees de 10 tips van Loes voor een positief gesprek met je puber!

Tip 1

Toon interesse en neem de tijd voor het verhaal van je puber. Als het je niet uitkomt, spreek dan samen een ander moment af. Luister eerst naar zijn/haar verhaal, zeg daarna pas wat je zelf vindt of wilt. Luisteren is zeker zo belangrijk als praten, zeker bij pubers.

Tip 2

Breng humor in het gesprek met je puber, maak het niet te zwaar. Lach samen!

Tip 3

Kies één gespreksonderwerp per keer. Als je ergens over wil praten is het goed om je alleen daar bij te houden en haal er geen andere onderwerpen bij. Benoem dit onderwerp ook naar je puber.

Te veel regels en adviezen of teveel in één keer willen bespreken, schrikt af. Pubers ervaren dit al snel als gezeur.

Tip 4

Stel open vragen. Open vragen beginnen met een vraagwoord zoals: hoe, wie, wat, waar, wanneer en welke. Op die manier voelt je puber zich serieus genomen. Praten met je puber is belangrijker dan praten tegen puber. Zij ervaren dit snel als preken en daar verzetten ze zich sterk tegen.

Tip 5

Gebruik in je gesprek  ‘ik- boodschappen’, bijvoorbeeld: “ Ik maak mij zorgen wanneer jij te laat thuis komt”. Dat werkt beter dan wanneer je boos roept: “Nou ben je alweer te laat!”

Zeg liever: “Je hebt een troep op je kamer”, in plaats van “jij bent slordig”. Daarmee spreek je jouw puber aan op zijn/haar gedrag. Anders kan hij/zij zich aangevallen voelen of zich terugtrekken.

Tip 6

Geef positieve aandacht, ook als je het niet met elkaar eens bent. Vertel je puber bijvoorbeeld dat je het fijn vindt dat hij/zij vertelt wat hij/zij denkt. Ook al lijken ze je niet te horen, blijf pubers complimenten geven voor dingen die ze goed doen. 

Tip 7

Maak afspraken over hoe je met elkaar praat. Doe dit in een positieve vorm, bijvoorbeeld: “op een rustige toon praten, met een vriendelijke stem praten, de ander laten uitpraten.”

Tip 8

Soms kan de spanning hoog oplopen. Het kan bijna lijken dat er een winnaar en verliezer is in het gesprek. Ook kan het gebeuren dat jij of je puber niet in staat bent om te luisteren en rustig praten. Probeer op zo'n moment niet om een gesprek te voeren, maar geef je puber aan dat je er later op terug zult komen.

Tip 9

Ervaar niet alles wat je zoon of dochter zegt als een persoonlijke afwijzing of aanval op jezelf. Een puber verzet zich niet om jou dwars te zitten. Hij of zij worstelt met zichzelf en verzet zich hierbij juist tegen jou, omdat ze beseffen dat ze jou niet zomaar kwijt raken.

Tip 10

Bedenk samen oplossingen en kies daaruit de beste. Maak duidelijke hierover afspraken. Bedenk dat bijna alle pubers later willen thuiskomen, later naar bed willen en meer zakgeld willen. Als je zelf even geen antwoord weet, is dat niet erg. Je kunt dan samen naar informatie zoeken.

(2025 6014 beoordelingen)
Terug naar boven