Stottert jouw kind?

Kinderen kunnen sommige dingen goed en andere dingen minder goed. Er zijn kinderen die goed kunnen tekenen of rekenen, andere kinderen zijn er minder goed in. Voor praten geldt hetzelfde: bij sommige kinderen gaat het heel gemakkelijk, maar kinderen die stotteren hebben er moeite mee.

Het begin van stotteren treedt meestal op in een periode waarin een kind leert spreken. Dit is tussen het tweede en het zesde levensjaar. Dit is de periode waarin de spraak en taal zich snel ontwikkelen. Ieder kind struikelt wel eens over zijn woorden. Meestal verdwijnt dit als een kind beter leert praten. Toch kun je ongerust worden van deze haperingen.

Zoek hulp wanneer je ongerust en gespannen bent of je stoort over het spreken van je kind. Het stotteren kan een signaal zijn, dat in het leven van je kind de druk te hoog is.

Wat kun je doen als je kind stottert?

Tip 1

Geef je kind de tijd om te praten. Ga in op wat hij of zij te zeggen heeft en niet hoe je kind het zegt.

Tip 2

Probeer ontspannen te luisteren naar je kind. Neem er de tijd voor en laat je kind zelf zijn woorden afmaken.

Tip 3

Geef zélf het goede voorbeeld door rustig en langzaam te praten.

Tip 4

Vul de screeningslijst in op de website www.stotteren.nl. De uitslag geeft aan of er sprake is van stotteren bij je kind. Verder krijg je advies of deskundige hulp nodig is.

Tip 5

Als je ongerust bent, neem dan contact op met een logopedist. Zij kan je kind helpen. Ook krijg je adviezen hoe je om moet gaan met het stotteren van je kind.

(5246 15418 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven