Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Als ouder houd je de ontwikkeling van je kind goed in de gaten. Soms kan je je hier zorgen over maken: je weet niet precies wat er aan de hand is met je kind en je hebt het gevoel dat je niet verder komt? Dan biedt Integrale Vroeghulp wellicht de oplossing. Integrale Vroeghulp is een team van deskundigen, die samen de vragen van jou als ouder bespreken en komen tot een gedegen advies.

Ons kind ontwikkelt zich anders. Ik voel dat er iets niet klopt, maar wat?

  • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat niet?
  • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
  • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
  • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?

Zijn dit herkenbate vragen? Lees dan even verder!

Wat is Integrale Vroeghulp? 

In de kernteams van Integrale Vroeghulp zitten o.a. een kinderarts, een Gz-psycholoog, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een onderwijsdeskundige en een trajectbegeleider. Ieder teamlid kijkt vanuit de eigen deskundigheid, zodat vanuit meerdere invalshoeken de zorgen en vragen van jou als ouder en die van je kind belicht worden.

Wie is dan mijn aanspreekpunt? 

Je krijgt een trajectbegeleider, die ook direct je vaste contactpersoon is. Hij of zij komt bij jou thuis om te luisteren naar het verhaal van jou als ouder en jouw kind te observeren: wat valt op in het gedrag, de motoriek, de spraak en taal, maar ook in de interactie met de ouders en eventuele broertjes of zusjes. De trajectbegeleider rapporteert de bevindingen in het overleg met het kernteam. Samen wordt een advies opgesteld. Als aanvullend diagnostisch onderzoek nodig is, wordt gekeken welke instantie daar het meest geschikt voor is in die specifieke situatie. De trajectbegeleider bespreekt het advies met jou en begeleidt jou tot de vragen beantwoord zijn en jouw kind de juiste zorg, ondersteuning of behandeling krijgt.

Hoe werkt het verder?

Laagdrempelig, snel, doeltreffend, onafhankelijk en multidisciplinair. Daar staat Integrale Vroeghulp voor. Je hebt geen indicatie of verwijzing van de huisarts nodig om Integrale Vroeghulp te krijgen. Het team van deskundigen heeft één gezamenlijk belang, namelijk: dat jouw kind en jij als ouder zo goed mogelijk geholpen word. Door vroeg de juiste hulp en ondersteuning te bieden kunnen problemen op latere leeftijd beperkt of zelfs voorkomen worden. Je kunt zelf contact opnemen met Integrale Vroeghulp, maar ook de professional kan dit in overleg met jou doen, zoals de medewerker van het CJG of Loes-loket, de consultatiebureauverpleegkundige, de leidster van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal of de intern begeleider van school.

Waar kan ik het aanvragen? 

In Twente zijn er 2 kernteams Integrale Vroeghulp.

Voor meer informatie en aanmeldingen:
Kernteam Hengelo/ Enschede/ Oldenzaal (incl. de gemeenten Borne, Dinkelland, Losser en Hof van Twente): coördinator Erna Kok (hengelo@integralevroeghulp.nl)

Kernteam Almelo e.o. (incl. de gemeenten Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Tubbergen); coördinator Moniek Scholten (almelo@integralevroeghulp.nll)

Meer info: www.integralevroeghulp.nl

(2699 7691 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven