Is jouw kleuter heel druk?

Elk kind is wel eens druk. Maar sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Ze zijn beweeglijk, altijd in de weer, impulsief, snel geprikkeld en snel afgeleid. Als ouder kunt je daar behoorlijk moe van worden.

Ook voor je kind is het niet altijd even gemakkelijk. Er gaat vaak wat mis en je zoon/dochter kan daardoor aan zichzelf gaan twijfelen en een negatief zelfbeeld ontwikkelen.

Positief opvoeden kan jou en je kind houvast geven!

Tip 1

Een druk kind heeft zeker zoveel behoefte aan steun en waardering als een ander kind. Toch is dit als ouder vaak lastiger op te brengen. Door het drukke gedrag van je kind voel je je vaker moe, gefrustreerd of geprikkeld. Het geven van complimentjes gaat dan niet meer vanzelf, wees je hiervan bewust.

Tip 2

Zorg voor een veilige omgeving. Denk hierbij aan een rustige inrichting van je huis/de slaapkamer van je kind en een overzichtelijke speelplek. Drukke kinderen hebben veel toezicht nodig: weet waar je kind is en wat hij/zij doet. Wees beschikbaar voor je kind als het naar je toe komt. Zorg voor vaste momenten waarop je kind lekker kan ravotten, dollen en uitrazen. Wees kritisch bij het televisie kijken en computergebruik.

Tip 3

Voor drukke kinderen is het fijn als de dag verloopt volgens een vast patroon. Dit geeft houvast en zekerheid. Zorg voor een duidelijk dagritme, vaste gewoontes en vaste volgordes. Praat hierover met je kind. Verdeel situaties in kleine stapjes. Bijvoorbeeld: speelgoed opruimen, pyjama aan trekken, tanden poetsen. Hoe meer stapjes, hoe meer gelegenheid je hebt voor het geven van complimentjes.

Tip 4

Drukke kinderen hebben behoefte aan eenvoudige regels en duidelijk grenzen. Het is belangrijk om je kind telkens weer aan te moedigen als hij of zij zich aan de regels houdt. Spreek je kind direct aan als het ongewenst gedrag vertoont. Voor drukke kinderen is het lastiger om instructies op te volgen.

Bereid je kind daarom voor op wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld: ‘Over een kwartier ga je naar boven’. Houd je instructie kort en bondig: ‘Ruim nu je speelgoed op.’ Zeg vooral wat je kind wel moet doen, in plaats van wat hij/zij niet moet doen. Blijf zelf rustig en wees consequent.

Tip 5

Vooral de regels op school, zoals stilzitten en je beurt afwachten, vragen veel inspanning van een druk kind. Overleg daarom regelmatig met de leerkracht over het drukke gedrag van je kind.

Vertel welke aanpak thuis het beste werkt en vraag hoe de leerkracht omgaat met druk gedrag in de klas. Probeer samen met de leerkracht de aanpak thuis en op school zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Praat op een rustige manier met je kind over hoe het op school gaat.

Tip 6

Ruim tijd in voor jezelf en je partner. Een goede ouder zijn betekent niet dat je kind je leven beheerst.
Als je kunt voorzien in je eigen behoeften dan is het gemakkelijker om geduldig, consequent en beschikbaar te zijn.

(3067 8916 beoordelingen)
Terug naar boven