Gaat jouw kind veilig om met vuurwerk?

Zelf vuurwerk afsteken mag in Nederland alleen met Oud en Nieuw. Als een kind vuurwerk gaat afsteken, kan het voor jou als ouder lastig zijn om toezicht te houden.

Bij basisschoolkinderen, soms al vanaf 8 jaar, wordt de invloed van vrienden groter. Het kan voor je kind dan moeilijk zijn om niet met de groep mee te doen. Hieronder vind je een aantal tips om je kind te begeleiden. Zo zorg je er samen voor dat het afsteken van vuurwerk voor iedereen leuk blijft.

Tip 1: Toezicht

Het is belangrijk om op een positieve manier toezicht te houden op je kind. Juich het toe als hij/zij vriendjes mee naar huis neemt. Praat zelf ook met die vriendjes en hun ouders. Kortom wees betrokken. Benadruk gewenst gedrag. Zeg niet: “Je vrienden lopen al vuurwerk af te steken, maar jij houdt je maar in tot 31 december!”, maar zeg: “Fijn dat jij je vorig jaar zo goed aan de regels hebt gehouden. Het zou geweldig zijn als je dat dit jaar weer doet!”

Tip 2: Voorlichting

Licht je kind goed voor over vuurwerk en wijs ook op de gevaren ervan. Leer je kind hoe je veilig vuurwerk kunt afsteken. Laat hem/haar een aansteeklont en veiligheidsbril gebruiken. Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ‘s nachts.

Tip 3: Afspraken over vuurwerk

Het is goed om heldere afspraken te maken over het gebruik van vuurwerk. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid. Zorg dat je als ouder de wettelijke regels kent.

 • Geef zelf het goede voorbeeld. Koop legaal vuurwerk in een erkende vuurwerkwinkel. Houd je aan de afsteektijden en ruim samen met je kind en de buren de vuurwerkresten op.
 • Jongeren onder de 16 jaar mogen zelf geen vuurwerk kopen. Er moet altijd een volwassene mee.
 • Spreek samen af wie het vuurwerk koopt en wanneer.
 • Vul samen de bestellijst in.
 • Maak afspraken over het budget en wat je kind zelf betaalt aan vuurwerk.
 • Spreek samen af hoe jullie het vuurwerk bewaren tot 31 december.
 • Maak afspraken over wanneer en met wie je vuurwerk afsteekt.
 • Maak duidelijk wat de consequenties zijn als je kind zich niet aan de afspraken houdt.

Tip 4: Groepsdruk door vuurwerk?

Het is belangrijk dat je ingrijpt wanneer je kind zich niet aan de afspraken houdt. Kattenkwaad kan zo overgaan in vandalisme. Help je kind om te gaan met lastige situaties in de groep, als de vrienden zich misdragen. Praat dit gedrag niet goed. Maak duidelijk dat je kind zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar gedrag. Je kunt met je kind bespreken wat hij/zij een volgende keer kan doen:

 • Aan de groep voorstellen om iets anders te gaan doen.
 • Het kan erg stoer zijn om heel stellig te zeggen: ‘Nee ik doe echt niet mee!’.
 • Vindt je kind het moeilijk om zo voor zichzelf op te komen? Dan kan hij/zij beter gewoon weggaan.

Tip 5: Afspraken geschonden?

Dit kun je doen als je kind zich niet aan de afspraken houdt:

 • Doe wat je zegt, wees consequent.
 • Leg duidelijk uit waarom je kind straf krijgt.
 • Veroordeel niet je kind zelf, maar alleen het gedrag.
 • Probeer de consequentie te laten aansluiten bij wat je kind veroorzaakt heeft: bijvoorbeeld excuses aanbieden aan iemand die is lastig gevallen, schade herstellen en vuurwerkresten opruimen.
 • Zorg dat de consequentie uitvoerbaar en redelijk is.
 • Werk aan een oplossing om herhaling te voorkomen.

Lees ook: vuurwerk is de oorzaak van veel ongelukken

(3159 9327 beoordelingen)
Terug naar boven