Ouderinitiatief voor zorg intensieve kinderen die thuis wonen

Alice Pongers en Lianne van Dijk zochten naar lotgenoten voor een ouderinitiatief.
De dames riepen en roepen ouders die ook een zorgintensief, thuiswonend kind hebben, op om zich te melden.

“Als er voldoende animo is, kunnen we een ouderinitiatief starten waar ouders ervaringen met elkaar delen, sprekers uitnodigen die bijvoorbeeld vertellen hoe je de aandacht in je gezin kunt verdelen of andere speciale avonden organiseren.”

Er is inmiddels een ouderinitiatief gestart.!
De ouderparen hebben samen een WhatsApp groep en via dit medium delen ze ervaringen e.d. Ze komen verder af en toe bij elkaar aan de hand van een thema of lezing.
In het najaar wordt er door Evenmens ook een cursus “Mantelzorgers doe het bewust” gegeven.

Ouders uit gemeente Rijssen-Holten, Twenterand, Wierden, Hellendoorn kunnen zich ook bij het Ouderinitiatief aansluiten.
Je kunt je aanmelden bij Janny Broekhuis van Evenmens en zij neemt dan contact met je op.

Janny Broekhuis
Evenmens Rijssen-Holten, informele zorg voor elkaar
jbroekhuis@evenmens.nl
0548 638830  /  06-10373190
coördinator zorgvrijwilligers en mantelzorgconsulent gemeente Rijssen-Holten
coördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg in alle gemeenten

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven