Training sociale vaardigheden voor kinderen

Socialevaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool, die problemen ervaren in het sociale contact met andere kinderen of volwassen.

Kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden reageren vaak op een manier die niet zo handig is in sociale situaties. Je kind kan bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen en/of faalangst hebben, snel boos worden en ruzie maken, verlegen of stil zijn, onvoldoende voor zichzelf opkomen, moeilijk vriendjes kunnen maken, zich onzeker voelen, moeite hebben met kritiek geven/ontvangen, erg de baas spelen of niet met teleurstellingen kunnen omgaan.

Niet voor kinderen met psychiatrische ziektebeelden.

Voorwaarden

  • De aangeleerde vaardigheden moeten worden geoefend met de leerling door zowel ouders als leerkracht.
  • Ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind aanwezig is.


Thema’s

  • Zelfvertrouwen
  • Herkennen en uitbeelden van gevoelens
  • Een praatje maken
  • Nee zeggen
  • Opkomen voor jezelf
  • Pesten
  • Kritiek geven en ontvangen
  • Vragen of je mee mag doen


Aanmelden kan uitsluitend bij de maatschappelijk werker op de basisschool van je kind. Je kunt in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker via de interne begeleider.

De groep heeft minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers en wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers van de SMD Enschede-Haaksbergen.

Duur en plaats
Plaats: Laaressingel 61 te Enschede
Duur: 10 bijeenkomsten van 1 ½ uur
Tijdstip: ’s middags na schooltijd
Kosten: € 20,- voor het materiaal

Werkwijze
Na aanmelding wordt er een intakegesprek gepland met kind en ouders/verzorgers.
In dit gesprek wordt onderzocht wat de leerdoelen van het kind zijn. Voor aanvang van de socialevaardigheidstraining vindt een ouderavond plaats waar informatie wordt verstrekt over het programma van de training. Na de 3e en 7e bijeenkomst worden ouders gebeld om de bevindingen van de maatschappelijk werkers en die van de ouders te bespreken. Aan het eind van de training vindt een 15-minutengesprek plaats met de ouders/verzorgers om de vorderingen van hun kind te bespreken.

Voor aanvang van de training sociale vaardigheden, na de 5e bijeenkomst en aan het eind van de training wordt telefonisch contact gezocht met de leerkracht.

Aanmelding
Via de interne begeleider op school.
De intern begeleider van de school meldt een deelnemer aan bij de maatschappelijk werker van de SMD Enschede-Haaksbergen.

Inlichtingen
Nicholas Graff
Maatschappelijk werker
Tel.: 053-48178227
E-mail: m.graff@smd-eh.nl


 

Terug naar boven