Is het opvoedprogramma Triple P ook geschikt voor ouders met een migratieachtergrond?

Loes werkt met het opvoedkundig programmaTriple P. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en gaat uit van Positief Opvoeden. Dit programma is geschikt voor alle ouders, dus ook voor ouders met een migratieachtergrond. Met weinig aanpassingen past en werkt het programma bijvoorbeeld ook heel goed in Azie of het midden-oosten.

Triple P voor ALLE ouders 

 • Triple P gaat er van uit dat de inzet van positief opvoeden de ontwikkeling en het gedrag van alle kinderen helpt.
 • Uitgangspunt van Triple P is dat alle ouders recht hebben om kennis te nemen van opvoedinformatie dat wetenschappelijk onderzocht en bewezen is.
 • Triple P draagt bij aan het verminderen van emotionele- en gedragsproblemen bij alle kinderen.
 • De principes van positief opvoeden blijken behoorlijk universeel te zijn en spreken veel ouders aan.
 • Alle ouders willen immers graag dat het goed gaat met hun kind en alle kinderen vinden het prettig om in een fijne sfeer op te groeien.

Waarom juist Triple P voor ouders met een migratieachtergrond?

Ouders met een migratieachtergrond ervaren (begrijpelijk) extra stress in de opvoeding, ze willen de eigen cultuur aan hun kind meegeven en willen aan de andere kant ook dat hun kind zich prettig voelt in de nieuwe Nederlandse cultuur. Zowel ouders als kinderen voelen dat soms als een spagaat. Triple P kan daarbij houvast bieden.

 • Triple P gaat respectvol om met de opvattingen en ervaringen van ouders met een migratieachtergrond en vindt het belangrijk om te weten wat ouders gewend zijn om te doen.
 • Triple P hecht veel belang aan om samen met ouders over de oorzaken van een probleem te praten en het gezamenlijk te zoeken naar een gewenste aanpak. Belangrijk is dat de tips en informatie aansluiten bij de eigen waarden en normen van de ouder.
 • Triple P dringt ouders geen waarden en normen op, maar reikt opvoedtips aan waarmee ook ouders met een migratieachtergrond aan hun eigen opvoeddoelen kunnen werken net als alle ouders.
 • De tips van Triple P zijn concreet, praktisch, realistisch en haalbaar zodat ouders snel vooruitgang kunnen zien. Het is belangrijk dat de doelen passen bij het kind en zijn/haar leeftijd en leefomgeving.
 • In de praktijk zullen dit opvoedtips zijn die ouders misschien niet kennen of zelden toepassen. Bijvoorbeeld omdat zij er vanuit hun eigen opvoeding of culturele achtergrond geen ervaring mee hebben opgedaan, bijvoorbeeld met prijzen - belonen of positieve aandacht geven.
 • Triple P helpt ouders bewust te worden van de invloed die zij zelf hebben op een goede sociale aanpassing van hun kinderen in deze maatschappij en welke vaardigheden een kind daarvoor nodig heeft en moet ontwikkelen.
 • In overleg met en vooral door de ouders zelf wordt bepaald welke praktische opvoedtips het beste kunnen worden ingezet om het kind zo positief mogelijk te laten opgroeien.
 • Voor alle ouders is het belangrijk dat hun kinderen slagen in de maatschappij. Vaak zijn ouders met een migratieachtergrond omwille van de toekomst van hun kinderen vertrokken uit het land van herkomst. Triple P biedt ouders met een migratieachtergrond handvatten om kinderen vaardigheden aan te leren zodat ze kunnen omgaan met lastige situaties die voort komen vanuit het opgroeien in twee culturen.
 • Opgroeien in twee culturen kan ook een verrijking zijn voor kinderen. Ouders kunnen het zelfvertrouwen bij hun kind bevorderen zodat ze trots kunnen zijn op zichzelf en respectvol kunnen omgaan met beide culturen. De Triple P uitgangspunten helpen om je kind op te voeden tot een evenwichtig persoon.

Triple P biedt het informatiemateriaal voor ouders ook in verschillende talen aan. Onder andere de DVD 'Wegwijzer voor iedere ouder' in het Engels en met voice over in het Turks, Berbers en Arabisch. Ook zijn er een aantal Triple P tip-sheets in het Engels en Turks beschikbaar.

Loes heeft alle genoemde Triple P materialen voor ouders met een migratieachtergrond ter beschikking. Kortom: Loes is er voor alle ouders, dus ook ouders met een migratieachtergrond.


 

(6458 19132 beoordelingen)
Terug naar boven