Is jouw puber depressief?

Neerslachtigheid komt vrij veel voor bij pubers, bij wie de hersenen in de puberteit volop in ontwikkeling zijn. Soms zijn pubers een paar dagen droevig of lusteloos als het leven even niet meezit, waarna de normale situatie weer terug keert. Sommige pubers worden echter depressief, bijvoorbeeld als gevolg van verdrietige of ingrijpende gebeurtenissen. Pubers vinden het vaak moeilijk om te praten over hoe ze zich voelen. 

Klachten depressie bij kind

Depressieve pubers kunnen een matte, sombere stemming hebben en prikkelbaar, boos, agressief of juist teruggetrokken zijn. Er kunnen daarbij ook lichamelijke klachten zijn, bijvoorbeeld verlies aan energie. Zulke klachten hebben negatieve gevolgen op allerlei gebieden zoals schoolprestaties en het sociaal functioneren. Ze kunnen zelfs gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord krijgen. Een typische gedachte is dat er niets gedaan kan worden om een moeilijke situatie te veranderen. Als er bij je puber meerdere van de genoemde klachten langere tijd aanwezig zijn en niet te verhelpen zijn met gewone troost, dan kan er sprake zijn van een depressie.

Tip 1: Depressie voorkomen

Je kunt als ouder op een aantal manieren depressiviteit voorkomen: 

  • Stimuleer je puber om problemen op te lossen
  • Spreek openlijk over gevoelens en hoe je omgaat met schokkende gebeurtenissen
  • Maak positieve opmerkingen over dingen die je puber doet
  • Stimuleer je puber deel te nemen aan sociale activiteiten
  • Stimuleer je puber om te benoemen wat goed, positief gaat.
  • Kijk samen met je puber naar mogelijkheden via internet, bijvoorbeeld op de website van Grip op je dip. 
  • Lokale geestelijke gezondheidszorg-instellingen (GGZ) hebben vaak een preventief aanbod, zoals bijvoorbeeld ‘headup’, een korte cursus voor sombere jongeren van 13-16 jaar. 

Tip 2: Houd je kind in de gaten

Als je vermoedt dat je puber depressief is, houdt dan zijn/haar gedrag in de gaten. Let op veranderingen zoals wijzigingen in slaap- of eetpatroon. 

Tip 3: Praat, vraag en luister

Praat met je puber en vraag naar school, vrienden en relaties en activiteiten. Luister goed naar hem/haar en stel niet te veel vragen. Soms willen pubers helemaal niet praten. Blijf dan toch proberen om erachter te komen waarom hij/zij verdrietig of van streek is. 

Tip 4: In gesprek met leraren

Als je vermoedt dat er problemen zijn op school, praat hier dan over met de leraren. Zij merken niet altijd op wanneer je puber stil en teruggetrokken is, maar zien misschien wel een verandering. Vraag de leraren al het mogelijke te doen om je puber betrokken te houden bij leeftijdgenoten en te voorkomen dat hij/zij lange tijd alleen is. 

Tip 5: Stimuleer de leuke dingen

Stimuleer je kind om dingen te doen die hij/zij leuk vindt. Wees niet ontmoedigd bij gebrek aan interesse, maar probeer hem/haar steeds te betrekken. Zoek ook naar activiteiten waarbij leeftijdsgenoten betrokken zijn. 

Tip 6: Geen negatieve gedachten

Wees oplettend bij negatieve gedachten zoals ‘Ik heb helemaal geen vrienden’. Ze zijn zelden echt waar. Als ouder mag je er dan ook vraagtekens bij zetten. Ga niet in discussie als je puber niet inziet dat zijn/haar opvatting fout is. Vraag om het te controleren bij iemand anders. Als je je puber zover hebt dat hij/zij accepteert dat deze negatieve gedachte niet klopt, stimuleer dan om dit te vervangen door een positieve gedachte. 

Tip 7: Hulp bij depressief kind

Als je puber zo depressief is dat je inspanningen niet helpen, is het verstandig om hulp in te schakelen. Ga naar de huisarts of psychiater. Die onderzoekt je puber en bekijkt welke behandeling passend is en of een doorverwijzing naar de GGZ nodig is. Medicatie is in de meeste gevallen niet nodig. Antidepressiva worden meestal pas bij ernstige of terugkerende depressies overwogen.

Tip 8: Let op andere signalen 

Let op tekenen die wijzen op zelfbeschadiging of zelfmoordgedachten, en schakel waar nodig hulp in via 113. Bijvoorbeeld opmerkingen als ‘Het leven is niet de moeite waard’. Probeer hierover in gesprek te komen en schakel hulpverlening in als het serieuze gedachten zijn of als het vaker voorkomt. Als je vermoedt dat je kind een poging tot zelfmoord gaat ondernemen, zorg dan voor veiligheid van je puber en ga zo snel mogelijk naar de huisarts. De huisarts kan je doorverwijzen naar een passende vorm van hulpverlening. 
(3803 10787 beoordelingen)
Terug naar boven