Is jouw peuter wel eens angstig?

Angst is je zorgen maken om wat er allemaal kan gebeuren. Of je direct bedreigd voelen door (mogelijk) gevaar. Kinderen die bang zijn, laten dat merken in hun gedrag. Ze kunnen gaan roepen, huilen, zich aan hun ouders vastklampen. Of datgene wat hen angstig maakt proberen te vermijden.

Waarvoor zijn kinderen bang?

Kinderen kunnen voor allerlei dingen bang zijn. Hierbij kan je denken aan de afvoer in bad, voor brand, inbrekers, oorlog of onweer. Naarmate kinderen ouder worden komt sociale angst, bang voor kritiek, mislukking, afwijzing enzovoort, vaker voor. De angsten die samenhangen met lichamelijke pijn of enge beesten nemen dan juist af. Angst kan soms nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen voorzichtig zijn in de buurt van een sloot, een hond of vreemde mensen. Maar soms staat de angst niet in verhouding tot het werkelijke gevaar. Dan kan het een kind belemmeren in zijn dagelijkse functioneren. Als de angst zich heeft ontwikkeld tot een fobie, kunt u het beste professionele hulp zoeken.

Wat veroorzaakt angst?

Angsten en fobieën kunnen te maken hebben met de aanleg van een kind. Het ene kind reageert gevoeliger op bepaalde gebeurtenissen dan het andere. Angsten kunnen ook ontstaan door de confrontatie met de angstige reacties van anderen. Een oorzaak kan ook liggen in het feit dat kinderen veel aandacht krijgen als zij angstig zijn. De bedoeling is om kinderen gerust te stellen. Maar teveel aandacht kan de angst ongewild ook versterken.

Tip 1: Praat over angsten

Praat met je kind over zijn angsten en neem ze serieus ook al vind jij het onzin. Blijf rustig en praat over situaties waarbij je zelf bang was. Vertel hoe je daarmee omging en hoe je de angst overwon.

Tip 2: Geef het goede voorbeeld

Geef het goede voorbeeld en houd je eigen angst onder controle.

Tip 3: Leer omgaan met angst

Leer je kind een aantal basisvaardigheden om met een angstige situatie om te gaan. Bijvoorbeeld door diep adem te halen, spieren ontspannen en denken aan iets leuks.

Tip 4: Laat moed inpraten

Leer een kind om zichzelf moed in te praten, bijvoorbeeld: ‘Het is maar een sprinkhaan, die doet niks.’

Tip 5: Boots situaties na

Hoe kan je je kind nog meer leren om te gaan met angsten? Dit kan door je kinderen langzaam te laten wennen aan een voorwerp of situatie die hen bang maakt. Doe dit altijd in kleine stapjes. Het kan tijd kosten om angsten te leren overwinnen. Met geduld, oefenen en veel prijzen bij elke kleine stap helpen je kind vooruit. Je kind ontwikkelt het vertrouwen ontwikkelen dat nodig is om volwassen te worden.

Tip 6: Voorkom vermijding

Als ouders te veel bescherming bieden, kan dat de angst bij kinderen aanmoedigen. Zorg dat je niet meegaat in het vermijdingsgedrag van je kind. Praat erover en steun je kind om dingen te proberen.

Tip 7: Kijk naar anderen

Soms kan het goede voorbeeldgedrag van andere kinderen een kind over zijn angst heen helpen.

Meer tips rondom angsten

Voor meer informatie kun je terecht bij de jeugdverpleegkundige of bij LOES.

(2851 8297 beoordelingen)
Terug naar boven