Wat voor vader wil je zijn?

Je bent vader. Sommige vaders kijken met plezier terug op hun eigen jeugd, andere hebben minder goede ervaringen. Wat wil je hiervan meenemen en wat juist niet? Streng of niet streng, aanwezig of (deels) afwezig, traditioneel of modern? Je bepaalt zelf hoe je bent als vader en als opvoeder.

Wat voor vader wil je zijn

Er bestaat geen blauwdruk voor een ‘goede vader’. Iedere vader is anders. Uit onderzoek blijkt dat een betrokken vader goed is voor een kind. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Een niet betrokken vader leidt vaker tot problemen op school, probleemgedrag en omgang met ‘foute vrienden’.

Betrokkenheid betekent bijvoorbeeld voorlezen, samen spelen of samen dingen ondernemen. Zo bouw je als vader een band op met je kind. Het gaat hierbij vooral om de kwaliteit, niet om de hoeveelheid tijd die je besteedt aan je kind.

Unieke rol van vaders

Vaders gaan vaak op een andere manier met hun kind om dan moeders. Ze zijn vaak ondernemender, stoeien meer, laten kinderen meer zelf proberen en dagen hun kind meer uit. Daar leren kinderen van. Ook blijkt dat vaders op een andere manier voorlezen dan moeders. Daar leren kinderen weer andere dingen van dan wanneer moeders voorlezen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Als ouder krijg je veel verantwoordelijkheid. In Nederland werkt de vader meestal. Misschien voel je als vader hierdoor veel druk. Vooral omdat thuis ook het nodige moet gebeuren. Je hebt misschien het gevoel dat je een deel van je vrijheid kwijt bent. Hoe maak je tijd voor jezelf en je partner? Praat hierover met je partner, of vrienden. Vraag andere ouders hoe zij dit oplossen.

Gezin in evenwicht

Je bent samen een gezin. Je kind lijkt vaak op de eerste plaats te komen en als gezin zoek je een nieuw evenwicht. Sommige moeders vinden het lastig om zorg- en huishoudtaken over te dragen aan hun partner, ze hebben het liever zelf in de hand. Praat met elkaar over de veranderingen in je relatie en bespreek de taakverdeling. Bespreek dit soort dingen liefst al voor de geboorte van je kind: goede voorbereiding en afstemming helpt je in het ouderschap.

Gerelateerde artikelen

  • Wat voor moeder wil jij zijn?
  • Kinderen krijgen, hoe is dat voor je relatie?
  • Samen opvoeden, hoe ga je om met verschillen?
  • (2188 6301 beoordelingen)