Wat zijn de kwaliteitseisen kinderopvang?

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders bijgehouden.

Registratie

Aan buitenschoolse opvang en gastouders worden steeds hogere eisen gesteld om de kwaliteit van de opvang te garanderen. De GGD controleert of ze voldoen aan alle kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Is dat het geval, dan krijgen ze de vermelding ‘geregistreerd’ in het LRKP. Als een organisatie niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen, krijgt deze de vermelding ‘niet meer geregistreerd’ in het LRKP.

De inspectierapporten kun je downloaden van de website van het LRKP: Landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen gaan bijvoorbeeld over:

  • de betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • de opleiding en deskundigheid van de leidsters;
  • het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van de kinderen;
  • de accommodatie en de inrichting;
  • de groepsgrootte en het aantal kinderen per leidster;
  • het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk.

Kinderopvangtoeslag

Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als het kinderopvangcentrum of het gastouderbureau als geregistreerd opgenomen is in het LRKP. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

 

Goedgekeurde informatie!

keurmerk.gifDeze informatie is met zorg ontwikkeld door Stichting Opvoeden.nl.

(1598 4463 beoordelingen)
Terug naar boven