Hoe voed je je kind meertalig op als jullie allebei onvoldoende Nederlands spreken?

Jullie spreken allebei onvoldoende Nederlands

Spreek allebei alleen in de moedertaal met je kind. Hierdoor zorg je voor een stabiele taalbasis.

Jullie kind komt in een latere fase vanzelf in aanraking met de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Ook als je een éénoudergezin bent en je spreekt zelf onvoldoende Nederlands, spreek dan alleen in de moedertaal met je kind.

Zorg voor veel (en de juiste) communicatie in de moedertaal

Bied je kind een grote woordenschat aan door voor te lezen en veel met je kind in gesprek te gaan. Zing bijvoorbeeld ook liedjes met je kind. Of kijk samen naar educatieve televisieprogramma’s. Je kind komt met goede educatieve televisieprogramma’s in aanraking met een goede uitspraak van de moedertaal. Een rijk aanbod in de moedertaal zorgt ervoor dat een kind de Nederlandse taal makkelijker leert.

Spreek niet in meerdere talen door elkaar. Spreek ook niet in onvoldoende Nederlands. Dit kan namelijk leiden tot een taalachterstand in beide talen. Dit komt door de verschillen in de zins- en woordopbouw. Hierdoor ontstaan fouten die later moeilijk te herstellen zijn. Bijvoorbeeld de uitspraak ‘die meisje’.

Zorg wel voor aanraking met de Nederlandse taal

Zorg ervoor dat je kind thuis alvast een beetje in aanraking komt met de Nederlandse taal. Kijk bijvoorbeeld samen naar Nederlandstalige educatieve televisie programma’s of apps. 

Ken je mensen die voldoende goed Nederlands spreken? Denk aan oudere broers of zussen, familieleden, vrienden of buren. Maak hier dan gebruik van. Laat hen bijvoorbeeld een Nederlands liedje zingen of een Nederlands boek voorlezen.

Wat is voldoende goed Nederlands?

Beheers je een goede uitspraak en woordopbouw? Is je zinsopbouw redelijk voldoende? Dan spreek je voldoende goed Nederlands.

De juiste klanken aanleren

Toekomstige spellingsproblemen voorkom je (zo goed als mogelijk) door je kind de klanken van de taal goed aan te leren. Zegt je kind ‘Joef?’ in plaat van ‘Juf’? Dan schrijft je kind waarschijnlijk ook ‘Joef’.

Is (en blijft) de Nederlandse uitspraak van je kind onvoldoende? Dan is het raadzaam logopedie in te schakelen.

Aanvullende tips

Aanvullende informatie

(266 707 beoordelingen)

Terug naar boven