Hoe begeleid je je kind bij een coronatest

Iedereen met klachten die passen bij het Corona-virus kan zich vanaf 1 juni 2020 laten testen. Kinderen zijn geen kleine volwassenen. De test met een wattenstaafje diep in de neus en keel duurt maar kort, maar is niet prettig.

Deze tips zijn bedoeld voor ouders die overwegen om hun kind te laten testen. Komt jouw kind in aanmerking voor een Corona-test? Het laten testen van je kind is een persoonlijke keuze met voor- en nadelen. Een test afnemen is een gezamenlijk besluit van kind, gezin en zorgprofessional. 

 • Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders over medische zorg. Kinderen hebben wel recht op voor hen begrijpelijke informatie.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouders en moeten zelf toestemming geven voor de test.
 • Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelf.

Als je kind getest wordt

Elk kind heeft het recht op zorg met zo min mogelijk angst en stress. Kinderen hebben ook het recht op privacy en een veilige en kindgerichte omgeving. Apart van volwassenen. Kinderen worden bij voorkeur geholpen door mensen die hier specifiek voor zijn opgeleid. Vraag bij het aanmelden hoe de testlocatie is ingericht. Vraag ook of kindgericht testen mogelijk is. 

Hoe kan jij je kind helpen als ouder? Bereid je kind goed voor op alle stappen en lees de tips hieronder. Zo maak je de ervaring voor je kind en jezelf beter.

Helpende taal tijdens de test

 • Praat met een rustige en kalme stem. Voor het kind is het fijn als er één iemand praat. Voorkom dat je door elkaar praat.
 • Voorbeeld neutrale uitleg: “De dokter gaat met een wattenstaafje wat snot uit je neus halen.”
 • Zeg dingen die uitgaan van een positieve uitkomst en vertrouwen wekken zoals: “Ik ben bij je en zal je helpen om te zorgen dat het goed gaat” of “doordat jij zo goed stilzit help je de dokter”.
 • Sluit af met “Wat deed je het goed”. “Wat heb je goed stil gezeten” of “Wat ben jij stoer”.

Zeg niet “stel je niet aan” of “het valt wel mee”.

Gebruik geen woorden met een negatieve lading of die een negatieve verwachting scheppen. Zoals “bang”, “naar”, “pijn” of “vervelend”

Tips voor ondersteuning

 • Voorbereiding: Bereid je kind en jezelf voor op de testafname.
 • Neutrale uitleg: Vertel op een neutrale wijze wat er gaat gebeuren. Hoe lang het duurt. Hoe de beschermende kleding van de testmedewerkers er uit ziet. Bespreek vooraf hoe je kan helpen als ouder voor en tijdens de test.
 • Taal: Gebruik de helpende taal tips bij de voorbereiding en de test zelf.
 • Afleiding: Leid je kind af door bijvoorbeeld samen aan iets leuks te denken. Of door samen rustig een aantal keren in en uit te ademen. Je kan ook samen naar een filmpje kijken op je telefoon of tablet. Hoe meer je kind is afgeleid, hoe minder het zal merken van het onderzoek. Werkt afleiden niet? Je kan ook afspreken om gedurende de test voor je kind af te tellen tot deze klaar is.
 • Meewerken: Het eventueel vasthouden van je kind om de test toch mogelijk te maken raden wij af. Dit kan negatieve gevoelens bij je kind geven. Nu en later.
 • Aanwezigheid: Je aanwezigheid tijdens de test is voor je kind belangrijk en geeft vertrouwen. Wanneer je rust en vertrouwen uitstraalt zal dit een positieve invloed hebben op je kind.
 • Zitten of liggen: De test gaat makkelijker als je kind zit of ligt. Het kan helpen door tijdens de test bij of achter je kind te gaan zitten/liggen. Stem dit af met de testmedewerker. Vraag aan je kind wat het zelf prettig vindt.
 • Nazorg: Vraag achteraf aan je kind hoe het ging.

Is je kind chronisch neusverkouden?

Je kind is langdurig neusverkouden, bekend met chronische luchtwegklachten of heeft een bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma). Voor deze kinderen is een handreiking opgesteld. Hierin staat informatie over wanneer het zinvol is om je kind te testen en wanneer dit niet hoeft. Gaat je kind naar school of de kinderopvang? Wijs ze op de handreiking.

Voorlichtingsvideo coronatest

Aanmelden voor een test

Informatie opgesteld door Kind&Ziekenhuis

(776 2327 beoordelingen)
Terug naar boven