Worden jullie een samengesteld gezin?

Wanneer je samen verder gaat met een nieuwe partner die ook kinderen heeft, word je een samengesteld gezin. Maar wat is nu precies een samengesteld gezin? Loes legt dit uit aan de hand van een definitie en gaat vervolgens in op de kenmerken van een samengesteld gezin. Ten slotte geeft Loes tips voor samengestelde gezinnen.

Een samengesteld gezin, is een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Andere namen die gebruikt worden voor samengesteld gezin zijn onder andere: cadeau-gezin, stiefgezin, combinatiegezin, plusoudergezin, patchworkgezin of nieuwe gezin. Een stiefgezin vormt zich na echtscheiding of na overlijden van een van de ouders. De woorden 'stiefmoeder', 'stiefvader' en 'stiefkind' kunnen een negatief gevoel oproepen. Daarom spreekt men in de hulpverlening vaak over een 'samengesteld gezin' (definitie via het Nederlands Jeugd Instituut www.nji.nl).

Dit zijn de kenmerken van een samengesteld gezin

  • De kinderen zijn er al
  • Er zijn verschillende opvoedstijlen
  • En verschillende loyaliteiten
  • Er is vaak meer familie om het gezin heen
  • Er zijn verschillende opvoeders
  • Meestal start het gezin met een bodem van verdriet
  • De posities moet worden bepaald
  • De relatie tussen de ouderen het kind bestond eerder dan de partnerrelatie
  • Het kind is onderdeel van twee huishoudens.
  • De afstemming met de andere biologische ouder blijft 

Hoe maak je een succes van je samengestelde gezin?

Loes geeft 6 tips voor ouders die een samengesteld gezin vormen: praat met elkaar, bespreek en luister, geef ruimte, maak tijd vrij, doe leuke dingen en zorg goed voor jezelf.

Tip 1: Praat met elkaar

Praat open en eerlijk met elkaar. Kinderen doen alles na. Geef je kinderen de tijd, die ze nodig hebben om te wennen aan het nieuwe gezin. Maak werk van de samenvoeging van jullie gezinnen. Help de kinderen elkaar te leren kennen en een band op te bouwen.

Tip 2: Bespreken en luisteren

Houd regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks) een familieberaad. Bespreek wat goed gaat, wat beter kan en wat je graag wilt. Gebruik ‘ik’ zinnen als je iets wilt bespreken. Bijvoorbeeld zoals: “ik vind dat….”, dat is beter dan: “jij doet altijd…”. Leer luisteren naar elkaar. Brainstorm met elkaar hoe je problemen gaat oplossen of hoe jullie er beter mee om kunnen gaan. 

Tip 3: Geef ruimte

Geef als stiefouder ruimte aan de relatie tussen biologische ouder en je kind(eren). Als je kind merkt dat deze band er mag zijn, mag jij er als stiefouder ook zijn. Maak letterlijk en figuurlijk ruimte voor weekend-kinderen. Laat merken dat zij er bij horen. Door hen een eigen plek en eigen spullen te geven, versterk je dit gevoel.

Tip 4: Maak tijd vrij

Maak tijd vrij voor je kinderen en/of stiefkinderen. Doe ook een iets alleen met je kind of stiefkind. Al deze dingen slaan ze op in hun herinnering! 

Tip 5: Doe leuke dingen

Zorg voor een goede en liefdevolle relatie. Doe samen leuke dingen en werk aan je relatie. Dit is erg belangrijk anders houd je het niet vol. Vergeef elkaars fouten en die van de kinderen. Zet negatieve gedachten bewust aan de kant, zorg voor een positieve opvoeding.

Tip 6: Zorg voor jezelf

Maak regelmatig tijd vrij voor jezelf en doe iets waar je positieve energie van krijgt.

(14686 43498 beoordelingen)
Terug naar boven