Wat houdt een preventief gezondheidsonderzoek op school in?

Ieder kind wordt tijdens de basisschoolperiode twee keer uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek door de afdeling Jeugdgezondheid (JGZ) van de GGD. Daarnaast kun je als ouder op elk gewenst moment een extra onderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de groei van je kind, de ogen, de oren of de algehele ontwikkeling.

Groep 2

In groep 2 van het reguliere basisonderwijs krijgt je kind een korte algemene controle op school. Aandachtspunten zijn o.a. het gehoor, het gezichtsvermogen, de groei en de verdere ontwikkeling van je kind, thuis en op school. Ouders en school worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Hierin kun je uiteraard de vragen en zorgen die je hebt naar voren brengen, bijvoorbeeld over de opvoeding. Na de controle krijg je altijd schriftelijk en zonodig telefonisch bericht van de bevindingen. Afhankelijk van de aard van je vragen of zorgen zul je samen met je kind uitgenodigd worden voor een vervolgonderzoek bij de arts of verpleegkundige JGZ, om hier wat uitgebreider op in te kunnen gaan.

Groep 7

In groep 7 van het reguliere basisonderwijs wordt je kind nogmaals uitgenodigd voor een korte algemene controle. Je krijgt vooraf twee vragenlijsten over de gezondheid en ontwikkeling van je kind waarop je eventuele bijzonderheden kunt aangeven. Ook school vult een vragenlijst in. Bij deze controle wordt opnieuw aandacht besteed aan: het gehoor, het gezichtsvermogen, lengte en gewicht, algehele ontwikkeling en leefgewoonten. Na de controle krijg je altijd schriftelijk en zonodig telefonisch bericht van de bevindingen. Afhankelijk van de uitkomsten is het mogelijk dat je samen met je kind wordt uitgenodigd voor een vervolgonderzoek.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt je kind opnieuw uitgenodigd voor een gezondheidscontrole. Ook hiervoor worden een aantal vragenlijsten ingevuld door ouders, school en je kind zelf. Tijdens deze controle worden de algehele gezondheid en ontwikkeling van je kind bekeken. Lengte en gewicht worden opgemeten. Daarnaast wordt aan je kind een aantal korte vragen gesteld over gezondheid en welbevinden. Na deze controle worden de bevindingen altijd schriftelijk en zonodig telefonisch aan je doorgegeven.

Speciaal onderwijs

Gedurende de schoolperiode binnen het speciaal onderwijs vinden vergelijkbare gezondheidsonderzoeken plaats als in het reguliere basisonderwijs. In welke groep dit gebeurt, hangt af van het tijdstip waarop je kind op deze school is gekomen. Verder heeft de jeugdarts een adviserende rol bij plaatsing van een kind binnen het speciaal onderwijs.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie vragen? Bekijk hier de contactgegevens van de JGZ.

 

(2659 7717 beoordelingen)
Terug naar boven