Presteert jouw hoogbegaafd kind onder zijn/haar niveau op school?

Lang niet alle hoogbegaafde kinderen komen in de klas tot buitengewone prestaties. Hoogbegaafde leerlingen zouden in principe bij de beste 10-15% van de klas moeten behoren. Als een hoogbegaafde leerling gedurende een langere periode beneden zijn/haar niveau presteert en als dit niet te wijten is aan sociaal- en/of emotionele problemen, leerstoornissen of fysieke oorzaken dan wordt er gesproken van onderpresteren. Deze groep is onder te verdelen in absolute en relatieve onderpresteerders. Relatieve onderpresteerders zijn leerlingen die beneden hun niveau presteren. Absolute onderpresteerders zijn leerlingen die niet alleen onder hun eigen niveau, maar ook beneden het groepsgemiddelde presteren.

Gedrag kopiëren

Zodra kinderen de basisschool bezoeken kijken ze hoe andere kinderen presteren. Over het algemeen willen kinderen niet opvallen en kopiëren ze het gedrag van hun klasgenootjes. Het gevolg is dat ze gaan onderpresteren. Vaak leidt dit tot een conflict met zichzelf; ze willen wel meer maar ze willen niet opvallen. De frustraties uiten ze vaak thuis.
Ook kan het voorkomen dat hoogbegaafde kinderen onvoldoende maatwerk krijgen aangeboden. Dit kan zich uiten in rusteloos gedrag. Het werk is te eenvoudig en daardoor houden ze tijd over zodat ze andere kinderen gaan storen. Voor een leerkracht zijn dit signalen om ook te bekijken waartoe een kind in werkelijkheid qua leerstof in staat is.

Problemen op school

Onderpresteren kan een variëteit aan problemen tot gevolg hebben. Onderpresterende leerlingen kunnen moeite hebben om zich te concentreren en hebben vaak een slechte werkhouding. Het werktempo van de leerling ligt vaak laag en hij/zij vertoont meestal weinig interesse en motivatie. Dit alles kan ervoor zorgen dat je kind bepaalde essentiële nieuwe leerstof niet goed verwerkt en een achterstand tegenover de andere leerlingen ontwikkelt.

Psychische en fysieke klachten

Veel onderpresteerders ervaren een innerlijke onrust die zich kan uiten in psychische of fysieke klachten. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die hoofd- of buikpijn krijgen of allerlei angsten gaan ontwikkelen. Een kleine groep van de onderpresteerders vertoont storend gedrag. Dit kan variëren van pesten, hyperactiviteit, aandacht trekken tot slecht of niet luisteren. Er wordt niet vaak de link gelegd tussen deze problemen en klachten en hoogbegaafde leerlingen die onderpresteren. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te onderzoeken of dit geldt voor jouw kind en hem/haar goed te begeleiden.

Lees ook:

Wat is hoogbegaafdheid?

Wil jij je kind laten testen op hoogbegaafdheid?


Waar moet je rekening mee houden bij de schoolkeuze voor een hoogbegaafd kind?
 

Zoekwoorden: hoogbegaafd, hoogbegaafdheid

(2415 7165 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven