Pest jouw kind anderen online?

Het is een actueel onderwerp: online pesten onder kinderen. Bijna alle kinderen maken misstappen als ze contact hebben met elkaar via de computer, smartphone etc. Dat heeft te maken met de leeftijd. En je ziet de ander niet in de ogen, waardoor je niet ziet aan iemand wat het effect van je woorden is. Je bent 'afgeschermd' van de ander: hij/zij kan je niets maken.

Ook volwassenen kennen dat gedrag. Denk aan de manier waarop mensen zich soms in het verkeer gedragen, als ze veilig in hun auto zitten. Voor kinderen is online contact extra moeilijk, omdat het sociaal gedrag nodig is. Je moet je steeds verplaatsen in de ander. Dat is al moeilijk voor kinderen, maar als ze de ander niet zien is het nog veel moeilijker.

Tips tegen online pesten

Pest jouw kind anderen online? Dit kun je als ouder doen:

Tip 1: Ook pesten in real life?

Eerst moet je uitzoeken wat er precies is gebeurd. Is het een uit de hand gelopen onhandigheid of is het echt pesten? En gaat het pesten ook door 'in real life' zoals op het schoolplein? Als dat laatste het geval is, dan is er meer aan de hand en moeten ook de school en eventuele andere ouders erbij betrokken worden.

Tip 2: Lees online gesprekken

Als de geschiedenis aan staat kun je zien wat er precies is gezegd. Lees samen met je kind de gesprekken terug. Laat je kind uitleggen wat er gebeurd is en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Oordeel niet te snel, maar laat je kind vrijuit praten. Onderbreek hem/haar alleen om dingen te laten verduidelijken.

Tip 3: Leg gevoelens uit

Leg je kind uit dat hij/zij rekening moet houden met de gevoelens van anderen, ook al zijn die anderen niet zichtbaar. 

Tip 4: Effect digitale woorden

Als blijkt dat je kind eigenlijk niet beseft heeft wat het effect van zijn of haar digitale woorden is geweest en als hij of spijt heeft, dan kun je het bij een gesprek laten. Houd toezicht of zijn/haar gedrag verbeterd. Prijs je kind als dit zo is. Herhaalt het pestgedrag zich, grijp dan in en bedenk een consequentie (straf) voor zijn/haar gedrag.

Tip 5: Niet online 'sorry' zeggen

Tot slot kun je je kind vragen om tegen de ander te zeggen dat het hem/haar spijt. Het beste is het als je kind dit vertelt aan de ander, niet digitaal.

Meer opvoedadvies

Loes geeft meer 'online' advies voor ouders:

- Wordt jouw kind online gepest?
- Pesten via WhatsApp en Instagram
- Wat is grooming?
- Wat is sexting? 

(2623 7563 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven