Maakt jouw kleuter regelmatig ruzie?

Alle kleuters hebben wel eens ruzie of onenigheid met elkaar. Dat is heel gewoon. Maar je kunt je kind wel leren hoe je met elkaar omgaat en hoe je zelf ruzies kunt oplossen. Grijp in als een ruzie echt uit de hand dreigt te lopen.

Tip 1

Benoem regels voor samenspelen. Een goede regel vertelt een kind vooral wat hij wel moet doen in plaats van wat hij niet mag doen, zoals: samen delen met andere kinderen of om de beurt gaan. Herinner je kind aan de regels die jullie hebben afgesproken voor samenspelen.

Tip 2

Geef een compliment als je kind goed samenspeelt. Bijvoorbeeld “Ik ben blij dat jullie zo leuk met zijn drieën spelen.” Hierdoor moedig je kinderen aan dit vaker zo te doen.

Tip 3

Help kinderen problemen op te lossen. Leer kinderen hoe ze problemen zelf kunnen oplossen door dat stapsgewijs te benoemen en hen erbij te betrekken: “Wat is het probleem? Wat wil jij, Rik en wat wil Anton? Hoe denken jullie dat we dit kunnen oplossen?” Je kunt kinderen die het moeilijk vinden om te zeggen wat ze willen, helpen door dit voor te doen: “Rik, zeg nu ‘Anton jij bent al een keer geweest, nu ben ik aan de beurt.” Andere kinderen hebben misschien hulp nodig bij het om de beurt gaan: “Helaas meiden, jullie kunnen niet tegelijk op de step. Wie gaat er eerst?” Op deze manier leren kinderen om problemen op te lossen voordat het uit de hand loopt.

Tip 4

Grijp in als de ruzie doorgaat. Als je bemiddelingspogingen niet helpen, gebruik dan een consequentie die past bij de situatie. Bijvoorbeeld: beëindig het spel of pak het bewuste speelgoed af. “Jongens, blijkbaar kunnen jullie niet samen doen met de gameboy, daarom leg ik hem nu even weg.” 

Tip 5

Geef een kans om het goed te doen. Geef de kinderen na 5 of 10 minuten opnieuw de gelegenheid om het spel te hervatten. Geef een compliment voor goed samenspelen als het dan wel lukt.

Tip 6

Zonodig opnieuw ingrijpen. Kom opnieuw tussenbeide en herhaal de sanctie als nog steeds niet lukt om samen te spelen. Berg het speelgoed nu voor een langere tijd op.
 
(2787 8146 beoordelingen)
Terug naar boven