Is jouw kind verslaafd aan 'Habbo'?

Sommige ouders maken zich zorgen dat hun kind te vaak en te lang bezig is in het ‘Habbo Hotel’ (www.habbo.nl).  Ze spreken dan al snel van een verslaving, maar met die term moet je wel voorzichtig zijn. Verliefdheid bijvoorbeeld, is ook iets waardoor je totaal in beslag genomen kunt worden, inclusief slecht eten en slecht slapen, maar waarvoor je toch niet meteen naar een afkick-kliniek gestuurd hoeft te worden.

Wanneer spreek je van een verslaving?

Het belangrijkste criterium om al of niet van een verslaving te spreken, is de mate van sociaal functioneren. Als een kind sociaal niet goed meer functioneert, dus geen normaal contact meer heeft met de overige gezinsleden, klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes, pas dan moet je je zorgen gaan maken. Vaak en lang bezig zijn met een spel als Habbo, is op zich dus geen reden om van een verslaving te spreken. Dat neemt echter niet weg dat je natuurlijk wel moet zorgen dat het niet alsnog een probleem gaat worden. Hieronder vind je een aantal tips.

Tip 1

Kinderen vinden spelen nu eenmaal leuk. En schadelijk is het ook niet, zelfs niet wanneer ze er helemaal in opgaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze zich evenwichtig blijven ontwikkelen, dat ze hun schoolwerk blijven doen, evenals hun taken in huis, iets van sport, en dingen met andere kinderen. Uiteindelijk gaat het erom een goede balans te vinden tussen al die activiteiten. Bij kinderen gaat dat echter niet vanzelf; het is dus jouw taak om je kind hierin te begeleiden. Maak je kind bewust van datgene waar hij/zij mee bezig is, en praat over zijn/haar ervaringen in het spel.

Tip 2

Als er niemand is die je kind afhoudt van zijn/haar passie en er geen andere redenen zijn om zichzelf te beperken, zál je kind zich waarschijnlijk ook niet beperken. Het is net als met tv-kijken: sommige kinderen kunnen dat makkelijk een hele dag volhouden, als er niemand is die 'stop' zegt.
 
Habbo is officieel bedoeld voor jongeren van 12 tot 20 jaar, maar in de praktijk beginnen veel 8- à 9-jarigen er al mee. Onze adviezen luiden als volgt

    8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag (inclusief tv)
    10 – 12 jaar: maximaal 2 uur
    12 jaar en ouder: maximaal 3 uur

Maar nog belangrijker dan de precieze beeldschermtijd is dát je afspraken maakt over de maximale tijd. Zo leer je je kind zich te beheersen. Het programma Timeslot kan kinderen helpen bij het naleven van de afspraken. Je kunt het programma gratis downloaden op www.mijnkindonline.nl

Tip 3

Aangezien sommige dingen bij Habbo echt geld kosten, is het wel zaak om de uitgaven van je kind goed in de gaten te houden. Er moet immers ook geld overblijven om andere dingen te doen, zoals kleine cadeautjes kopen en sparen. Wijs je kind daarop.

(1374 4016 beoordelingen)

Terug naar boven