Hoe stimuleer je sportief gedrag binnen de sportvereniging van je kind?

Bij veel sportverenigingen heb je als ouder vaak verschillende rollen zoals: supporter van je kind, maar ook trainer, coach of begeleider. Wat je in die verschillende rollen graag wil is dat je kind plezier beleeft aan het sporten. Het blijkt dat kinderen ook beter gaan presteren als ze door ouder, trainer, coach of begeleider positief benaderd worden. Het plezier in sporten neemt toe, het zelfvertrouwen wordt vergroot en je kind ontwikkelt zich op een positieve manier. Alleen samen kan je binnen een sportvereniging zorgen voor een positieve en sportieve sfeer. Loes geeft tips.

Tip1

Geef als ouder/supporter het goede voorbeeld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter, ook al ben je het niet met hem/haar eens. Zo leert je kind de beslissing ook te accepteren.

Tip 2

Geef als ouder/supporter na afloop van de wedstrijd 3 duidelijke, gemeende complimenten aan je kind. Je zult merken dat je dan op een positieve manier de wedstrijd volgt.

Tip 3

Betrokken ouders/supporters zijn fijn.Spreek een andere ouder/supporter aan die zich tijdens de wedstrijd vaak negatief uit over spelers en/of leiding. Samen ben je binnen jouw sportvereniging verantwoordelijk voor de positieve sfeer van de vereniging.

Tip 4

Elk kind presteert op zijn/haar niveau. Niet elk kind kan een topsporter worden. Wees blij met de goede inzet en het sportieve gedrag van je kind en vertel hem/haar dat ook. Waak ervoor dat jouw kind niet jouw onvervulde droom moet waarmaken.

Tip 5

Ben je als trainer/coach bewust van je taalgebruik. Niet alle spelers begrijpen je als je veel vaktermen gebruikt zoals: ‘tussen de linies spelen’, ‘knijpen’. Daardoor kan ongewild onsportief gedrag ontstaan.

Tip 6

Kijk tijdens de training en wedstrijd meer naar de zaken die goed gaan. Zo zal je ook naar de spelers op een positievere wijze reageren.

Tip 7

Creëer als trainer/coach/begeleider een sfeer waarin kinderen ook fouten durven te maken.

Tip 8

Geef je spelers voor de wedstrijd een compliment. Zo zullen ze met meer plezier en meer zelfvertrouwen aan de wedstrijd beginnen.

Tip 9

Als trainer kan je jouw spelers vragen om elkaar een compliment te geven. Zo leren ze op een positieve manier naar hun medespelers te kijken.

Tip 10

Als je als trainer ziet dat er veel dezelfde fouten worden gemaakt, probeer dan concrete aanwijzingen te geven waar spelers iets mee kunnen i.p.v steeds te zeggen wat fout gaat. 

Tip 11

Als je kritiek hebt op de wijze van spelen van je speler vertel dan wat er goed gaat en wat het verbeterpunt is bijv: goed dat je zoveel spelers gepasseerd hebt, maar als je dan de bal op tijd afspeelt kan er makkelijker gescoord worden.

 

 

(2489 7256 beoordelingen)
Terug naar boven