Hoe pas je de principes van 'positief opvoeden' toe bij een kind met ADHD?

In je gezin een kind met ADHD groot brengen betekent een uitdaging voor alle gezinsleden. Deze kinderen vertonen gewoonlijk impulsief gedrag en hebben moeite om de consequenties van hun gedrag te overzien. Het is daarom juist erg belangrijk om de vijf stappen van positief opvoeden (Triple P) te volgen.

Tip 1

Zorg voor een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen met ADHD zijn vaak onvoorspelbaar in hun gedrag. Een veilige omgeving voor hen scheppen, waarin ze kunnen spelen en ontdekken, kan ongelukken voorkomen. Het kan je ook helpen om stress en zorg om de veiligheid van je kind te verminderen. Kinderen met ADHD hebben goed toezicht nodig. Dit betekent dat je altijd weet waar je kind is en waar hij mee bezig is.

Tip 2

Laat je kind leren door positieve ondersteuning. Kinderen met ADHD doen op school vaak negatieve ervaringen op. Vanwege hun moeite om de aandacht vast te houden en hun impulsieve gedrag vergt school veel van hen. Het is belangrijk dat ouders hun kind bemoedigen en positieve aandacht geven om hun kind te helpen gemotiveerd te blijven om te leren. Dit kun je doen door rekening te houden met de mogelijkheden van je kind en zijn spanningsboog. Door taken in hapklare brokken te verdelen is er meer kans dat je kind een succeservaring op doet. Zorg ervoor dat je je kind prijst voor zijn inspanningen en niet alleen voor volbrachte taken. Door je kind te bemoedigen leer je het om met zijn ADHD symptomen om te gaan.

Tip 3

Reageer consequent en snel op ongewenst gedrag om je kind te leren zich op een aanvaardbare manier te gedragen. Omdat kinderen met ADHD zich impulsief gedragen overzien ze de consequenties van hun gedrag niet. Ze leren het best zichzelf onder controle te krijgen als de consequentie voor hun gedrag steeds hetzelfde is en direct plaats vindt. Kinderen ontwikkelen minder gauw bijkomend probleemgedrag als hun ouders iedere dag consequent en voorspelbaar reageren.

Tip 4

Heb realistische verwachtingen. De verwachtingen die ouders hebben, hangen samen met wat zij normaal vinden voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Alle kinderen zijn individuen en ontwikkelen zich verschillend. Kinderen moeten er qua ontwikkeling aan toe zijn om in staat te zijn nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen met ADHD hebben een handicap die hun zelfcontrole betreft. Ouders van kinderen met ADHD moeten beseffen dat ook al zien hun kinderen er uit als andere kinderen, zij een handicap hebben die zich uit in het gedrag en de manier van denken. Dit bepaalt ook wanneer zij toe zijn aan het leren van nieuwe vaardigheden. Wanneer een ouder eenmaal geaccepteerd heeft dat zijn kind een handicap heeft dan wordt het gemakkelijker om het kind te bemoedigen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen wanneer hij er aan toe is.

Tip 5

Zorg goed voor jezelf. Het ouderschap en de opvoeding van kinderen is makkelijker als je goed voor jezelf zorgt. Elke ouder heeft ook zelf behoefte aan bijvoorbeeld intimiteit, vriendschap, ontspanning en daar moet tijd voor zijn. Een kind met ADHD vergt erg veel van zijn ouders maar goed ouderschap betekent niet dat je kind je hele leven bepaalt. Wanneer je eigen behoeften als volwassene worden vervuld, kun je veel beter geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor je kind.

 

Zoektermen: adhd, druk kind, het drukke kind
 

(3207 9215 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven