Hoe leer je je kind goed met dieren om te gaan?

Kinderen voelen zich vaak erg aangetrokken tot dieren en dieren kunnen voor kinderen veel betekenen. Het aaien van een dier werkt ontspannend. Het samen verzorgen van een huisdier brengt je kind respect voor dieren en verantwoordelijkheidsgevoel bij. Bovendien kunnen je kind en het dier veel plezier van elkaar hebben. Je kunt kinderen dan ook niet vroeg genoeg leren om te gaan met dieren.

Tip 1: Kennismaken met dieren

Laat je kind al vroeg kennismaken met dieren. Op peuterleeftijd (vanaf 3 jaar) kunnen kinderen in de praktijk leren omgaan met (huis)dieren.

Tip 2: Lief zijn en geen pijn doen

Leer je kind lief te zijn voor het dier en hem geen pijn te doen. Dieren zijn geen knuffelbeesten of speelgoed. Leer je kind respect te hebben voor dieren.

Tip 3: Niet zomaar een dier aaien

Leer je kind om niet zomaar een dier te aaien. Laat je kind eerst toestemming vragen aan papa of mama, én aan de eigenaar van het dier. Laat het dier naar je kind toekomen. Komt het dier naar je kind toe, laat het dier dan eerst de hand van je kind ruiken. Loopt het dier niet weg, dan kan je kind het dier aaien.

Tip 4: Niet alleen met dieren

Een hond ziet een kind als een ondergeschikte. Laat je kind geen trek- of duwspelletjes met de hond spelen. Als de hond wint, voelt hij zich gesterkt in zijn hogere rang. Zoek- en apporteerspelletjes zijn geschikter en voor beiden minstens zo leuk. Hoe lief een hond ook is: laat je kind nooit met hem alleen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Tip 5: Rol in dagelijkse verzorging

Bijna alle kinderen die graag een huisdier willen, beloven met de hand op hun hart dat ze het dier dagelijks zullen uitlaten, borstelen en eten geven. Maar als het dier eenmaal in huis is, kan de belangstelling snel afnemen. Het huisdier mag daar niet de dupe van worden. De echte verantwoordelijkheid blijft altijd bij de ouders. Als je kind wat ouder is (vanaf 6 jaar), kun je hem/haar wel een rol laten spelen in de dagelijkse verzorging. 

Respectvolle opvoeding

Het is ook belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan en respectvol zijn tegenover bijvoorbeeld ouders. Ook over deze basisvaardigheid, respectvol met de medemens omgaan, geeft LOES tips:

(145 429 beoordelingen)
Terug naar boven