Hoe bereid je je kind voor op een ziekenhuisopname?

Een ziekenhuisopname kan voor je kind een ingrijpende gebeurtenis zijn. Daarom doe je er als ouder goed aan je kind hierop voor te bereiden. Deze 5 tips, die allemaal verschillende actiepunten bevatten, kunnen jou als ouder helpen.

Tip 1: Praat erover

Praat er over. Als je kind opgenomen wordt in het ziekenhuis, kun je een aantal dingen vertellen om je kind gerust te stellen:

 • leg uit dat het verblijf in het ziekenhuis nodig is om beter te worden;
 • zeg eerlijk (passend bij de leeftijd) wat er gaat gebeuren. Weet je dit niet, zeg dat dan ook of vraag het na. Geef antwoord op alle vragen van je kind. Als je dingen verzwijgt, gaat je kind er misschien zelf over fantaseren. Dat is vaak schadelijker dan de ‘pijnlijke' waarheid;
 • vertel hoe een ziekenhuis eruit ziet, eventueel met hulp van foto’s op de website van het ziekenhuis, dit kan helpen bij de voorbereiding en om het voor je kind inzichtelijk te maken;
 • vertel wat er in het ziekenhuis anders is dan thuis: op de po plassen, niet in je eigen bed slapen, alleen op een kamer of juist samen met andere kinderen, verpleegkundigen die je verzorgen en dokters die je onderzoeken;
 • vertel wat er gewoon is, zoals aankleden, eten, spelen en tv kijken;
 • vertel dat papa of mama blijft slapen, of dat ze allebei naar huis gaan, maar elke dag weer terug komen;
 • leg je kind uit dat hij/zij pijn of verdriet kan hebben, maar dat er ook leuke dingen zijn in het ziekenhuis;
 • betrek ook andere kinderen uit het gezin, dit kan een positief effect hebben.

Tip 2: Houd rekening met leeftijd

Houd rekening met de leeftijd van je kind:

 • baby's reageren op onrust en lawaai. Als het normale ritme herstelt, zal je baby zich meestal weer zoals altijd gaan gedragen;
 • kinderen van 1 tot 4 jaar hebben veel behoefte aan zekerheid en rust om zich veilig te kunnen voelen. Troost, begrip, een knuffel en een glimlach helpen hen goed;
 • kleuters hebben nog een beperkt tijdsbesef en letten meestal meer op het gedrag van de ouders. Hoe moeilijk ook, probeer een kleuter vooral het gevoel van geborgenheid en veiligheid te geven. Neem vertrouwde knuffels en boekjes van huis mee. Hoe jonger, hoe kwetsbaarder;
 • kinderen van 6 tot 12 jaar verwerken de gebeurtenissen veelal door te spelen, dat is voor hen de meest natuurlijke manier. Poppenkast, schrijven, schilderen en tekenen zijn goede hulpmiddelen voor kinderen. Zelf lezen en voorgelezen worden vinden ze ook prettig;
 • tieners en jongeren verwerken schokkende gebeurtenissen eigenlijk op dezelfde manier als volwassenen. Alleen zijn jonge mensen nog niet volwassen. Zij hebben de emotionele steun en begrip van ouders hard nodig.

Tip 3: In het ziekenhuis

Als je met je kind in het ziekenhuis bent, zijn er een aantal zaken van belang:

 • als ouder heb je een belangrijke rol, kinderen hebben hun ouders hard nodig. Extra aandacht en zorg kunnen het kind helpen de situatie beter te verwerken;
 • help je kind te begrijpen wat er gebeurt door uitleg te geven. Als iets niet duidelijk is, of je behoefte hebt aan meer informatie, vraag daar dan naar;
 • laat weten dat je er voor je kind bent en straal vertrouwen uit. Kinderen willen, net als volwassenen, voelen dat ze niet alleen staan;
 • besef dat kinderen verschillend kunnen reageren. Het kind kan erg in de war en bang zijn. Toon hier begrip voor, steun kan het kind weer vertrouwen geven;
 • moedig je kind aan om over zijn of haar gevoelens te praten;
 • zorg voor afleiding voor je kind door bijvoorbeeld een boek te lezen of te spelen. Probeer een dagelijks ritme aan te houden, zeker als je kind langer in het ziekenhuis moet blijven;
 • geef je kind waar mogelijk controle door keuzes voor te leggen en laat hem/haar kiezen;
 • het kan moeilijk zijn om je kind door deze moeilijke periode heen te helpen. Praten over wat gaat gebeuren of het gebeurde blijkt voor kind én ouders goed te zijn;
 • blijf zorgen voor jezelf, want alleen dan kan je er voor je kind zijn. Steun zoeken voor jezelf is ook belangrijk, praat er bijvoorbeeld over met andere ouders. Maak gebruik van aangeboden hulp.

Tip 4: Verwerkingstijd

Houd na de opname rekening met het feit dat:

 • jij, je partner en je kind, maar ook broertjes en zusjes, tijd nodig hebben om een ziekenhuisopname te verwerken. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden.
 • kinderen na een opname terug kunnen vallen in gedrag en ontwikkeling. Geef je kind en jezelf hiervoor ruimte en tijd.

Tip 5: Eigen opname

Als je zelf in het ziekenhuis wordt opgenomen, geef je kind dan uitleg over wat er gaat gebeuren als je naar het ziekenhuis gaat. De informatie moet passen bij de leeftijd van je kind.

Meer relevante tips

- Hoe help je je kind bij ingrijpende gebeurtenissen?
- Hoe zorg je voor een gezond gewicht bij je kind?
- Hoe zorg je dat jouw kind gezond en voldoende eet?
- Heeft jouw kind een gezond gewicht?

(159 471 beoordelingen)
Terug naar boven