Heeft jouw kind moeite met huiswerk maken?

Als je kind moeite heeft met het maken van zijn/haar huiswerk dan kan dit door verschillende oorzaken komen. Soms snappen kinderen gewoon de opdracht niet. Of ze maken hun huiswerk veel te snel omdat ze liever willen spelen. Het kan ook zijn dat je kind er liever helemaal niet aan begint omdat hij/zij bij voorbaat denkt dat het waarschijnlijk toch niet gaat lukken.

Tip 1

Help je kind ontspannen en vraag naar huiswerk. Kinderen willen eerst even lekker ontspannen als ze uit school komen. Geef je kind iets te eten en drinken. Laat hem vertellen hoe zijn schooldag was. Vraag ook wat voor huiswerk hij heeft en wanneer dat klaar moet zijn.

Tip 2

Laat je kind steeds op een vaste tijd huiswerk maken. Een goed moment is nadat je kind even heeft kunnen ontspannen. Herinner je kind aan de regel. “Melanie, als je huiswerk klaar is mag je buiten spelen.”

Tip 3

Help je kind. Stimuleer je kind om aan zijn huiswerk te beginnen en help hem zonodig op weg. Ga bij je kind aan tafel zitten en toon interesse, maar ga niet zijn huiswerk maken!

Tip 4

Prijs en steun je kind. Door je kind te prijzen motiveer je hem om door te gaan. “Super! Je hebt al drie opdrachten af.”

Tip 5

Stimuleer je kind. Stimuleer je kind om zelf problemen op te lossen in plaats van dat jij met de oplossing komt. Als je kind vraagt hoe het woord ‘fiets’ wordt gespeld, kun je zeggen: “Hoe denk jij dat het moet? Probeer het eerst zelf op te schrijven, dan kom ik kijken.” Prijs je kind als hij het probeert. Geef nog een compliment als het woord goed is. Is het woord niet goed, zeg dan welke letters goed zijn. “Dat is bijna goed., Chris. De eerste drie letters zijn goed. Kijk eens naar het eind. Is het ‘ts’ of ‘st’? Ja ‘ts’. Goed zo!”

Tip 6

Toon belangstelling. Kinderen hebben behoefte aan belangstelling voor waar ze mee bezig zijn. Lees bijvoorbeeld het huiswerk door dat ze hebben gemaakt en zeg er iets positiefs over. Bij een leeropdracht kun je helpen door je kind te overhoren.

(3220 9615 beoordelingen)
Terug naar boven