Wat kun je doen als je kind dyslexie heeft?

Heeft jouw kind dyslexie? Dan kun je als ouder ondersteuning bieden aan je kind, bijvoorbeeld door actief bij school betrokken te zijn. In deze tips lees je hoe.

De meeste basisscholen zijn voldoende op de hoogte van dyslexie. Veel basisscholen gebruiken het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Dit protocol geeft advies en ondersteuning bij het ontdekken en het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen. Wat kun je doen als je denkt dat je kind dyslexie heeft?

Tip 1: Licht school in

Vertel het aan de leerkracht als je denkt dat je kind dyslexie heeft.

Tip 2: Vraag onderzoek aan

Vraag aan school wat zij kunnen doen om te onderzoeken of je kind dyslexie heeft.

Tip 3: Help je kind thuis

Vraag aan school wat jullie zelf thuis kunnen doen om je kind te helpen.

Onderzoek en behandeling

Wanneer je denkt dat je kind dyslexie heeft, kun je een onderzoek uit laten voeren. Dit kan het beste in samenwerking met de school. School weet vaak goed welk traject nodig is.

Bij het vermoeden van ernstige dyslexie is het mogelijk het onderzoek door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. Deze regeling geldt voor kinderen die in of na 2000 geboren zijn. Voorwaarde hiervoor is dat je kind een grote achterstand heeft bij het lezen en/of spellen. Ook moet de school regelmatig extra geoefend hebben met je kind. Gegevens over het oefenen moeten terug te vinden zijn in een leerling-dossier.

Behandeling

Stel: je kind komt in aanmerking voor een vergoeding van een onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (ofwel dat er geen andere oorzaken zijn die de dyslexie kunnen verklaren)? Dan komt je kind ook in aanmerking voor een vergoeding van een behandeling.

In een behandelcentrum voor dyslexie helpen ze je kind met lezen en spellen. Als je kind wel dyslexie heeft, maar geen ernstige enkelvoudige dyslexie, kan hij of zij óók baat hebben bij behandeling. Als ouders moeten jullie de behandeling dan zelf betalen.

Als je kind dyslexie heeft, is het belangrijk dat de school hiervan op de hoogte is. School kan haar begeleiding hierop aanpassen. Daarnaast kan bijvoorbeeld het werken op een computer ondersteuning bieden.

Meer LOES-tips

(3052 8928 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven