Wat is dyslexie en hoe kun je het herkennen?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en snel toepassen van het lezen en/of spellen van woorden. Dyslexie heeft een neurologische basis (in de hersenen) en wordt veroorzaakt door cognitieve (mentale) verwerkingsstoornissen. Deze leiden tot een ernstig probleem met het lezen en/ of spellen, ondanks regelmatig onderwijs. Dyslexie kan erfelijk zijn.

Wat valt op?

Als eerste vallen bij kinderen met dyslexie de moeilijkheden met het lezen en/ of spellen op. Bij het hardop lezen heeft een kind met dyslexie meestal een laag leestempo. Het kan zijn dat hij/zij veel woorden spellend leest (letter voor letter of delen van woorden worden). Andere kinderen vallen op doordat ze veel radend lezen. Ze raden dan naar de woorden die er in hun ogen zouden moeten staan. Een combinatie van spellend en radend lezen komt ook voor.

Bij spelling valt op dat kinderen ondanks extra hulp veel fouten blijven maken. Ze maken vaak fouten in de letter- klankkoppeling (de juiste letter aan de juiste klank koppelen, bijvoorbeeld dreun wordt geschreven als drun) en ze weten vaak niet hoe ze de spellingregels moeten toepassen. Als een kind tijdens de kleutertijd moeite heeft met het onthouden van kleuren, dagen van de week, namen van andere kinderen, liedjes en versjes, kan dit vooruit wijzen naar lees- en spellingproblemen en/of dyslexie. Op latere leeftijd kan daar bij komen dat het kind moeite heeft met het onthouden van willekeurige reeksen als de tafels en de maanden van het jaar.
 
Lees meer bij de vraag 'Wat kan ik doen als mijn kind dyslexie heeft?'

(2793 8209 beoordelingen)

Relevante tips

Terug naar boven