Heeft jouw kind last van buikpijn bij stress?

Psychische invloeden en stress kunnen de oorzaak zijn voor buikpijn. Kinderen krijgen vaak buikpijn en diarree als ze weten dat er iets spannends gaat gebeuren. Een kind kan bijvoorbeeld buikpijn krijgen doordat hij gepest wordt of als zijn ouders gaan scheiden. Buikpijn kan ook een smoes zijn om aandacht te krijgen. Dit is ook iets om over na te denken: waarom vraagt je kind op deze manier aandacht?

Tip 1: Verwennen bij ziek zijn

Je mag een ziek kind natuurlijk verwennen, maar probeer te voorkomen dat je kind hier misbruik van gaat maken. Reageer niet op elke verkrampte lichaamshouding of elk zielig gezicht. Zorg dat je kind niet alleen aandacht krijgt als hij/zij ziek is of pijn heeft.

Tip 2: Huisarts bij buikpijn

Raadpleeg de huisarts als je kind regelmatig klaagt over buikpijn. Is er een lichamelijke oorzaak voor de pijn?

Tip 3: Pijngedrag belonen?

Sommige ouders zijn overbezorgd. Ze besteden veel aandacht aan pijn, lopen snel naar de huisarts en stellen hun kind vrij van dingen die ze liever niet doen (zwemmen, spreekbeurt, opruimen). Ze belonen het pijngedrag. Onderzoek toont aan dat ouders van kinderen met pijnklachten zelf vaak klagen en veel praten over ziekte en pijn. Probeer dit te voorkomen en het goede voorbeeld te geven.

Tip 4: Interpretatie van pijn

Sommige ouders vragen hun kind voortdurend hoe hij/zij zich voelt. "Je ziet zo bleek, je hebt toch geen pijn?" Ook al is het kind gezond. Kinderen gaan daardoor wat ze voelen vlugger als pijn interpreteren. Bovendien remmen overbezorgde ouders normaal gedrag vaak af: "Doe dit niet, pas toch op".

Tip 5: Op zoek naar de bron

Als er geen lichamelijke oorzaak is, doe dan de klachten van je kind niet af als aanstellerij. De pijn is écht. Leer je kind omgaan met stress en praat erover met je kind. Laat je kind zijn/haar verhaal doen en ga samen op zoek naar zijn bronnen van stress (thuis, school, vrienden, andere volwassenen in zijn omgeving). Om te controleren of je je kind goed begrepen hebt, herhaal je het verhaal in zijn/haar woorden. Los de problemen (op school) niet voor je kind op, maar ga samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Weeg voor- en nadelen van elke oplossing samen af en kom tot de oplossing die de meeste kans op succes heeft. Controleer achteraf ook of de voorgestelde oplossing echt werkt. Zoek ook contact met de school.

Tip 6: Praat over gevoelens

Als ouders altijd geheimzinnig doen over hun eigen verdriet, boosheid of angst maar ook over hun vreugde of trots, leren kinderen dat in hun gezin gevoelens geen plaats krijgen. Leer je kind negatieve gevoelens uit te drukken. Luister eerst en geef pas dan troost en goede raad. Sommige kinderen vinden het fijn om ontspanningsoefeningen te doen.

Tip 7: Ga voor gezond gedrag

Gedrag dat je beloont, komt vaak terug. Gedrag dat je negeert, verdwijnt geleidelijk. Moedig gezond gedrag aan. Geef aandacht aan wat goed gaat. Laat je kind zien dat hij/zij sterk is, veel kan, plezier heeft, creatief is, zich inzet, geniet van de omgang met leeftijdsgenootjes. Zo voorkom je dat je kind zich nestelt in de rol van de zieke, van het kind met pijn. Stimuleer je kind om te gaan spelen, te experimenteren, veel uit te proberen. Ouders met een kind met pijnklachten remmen dat kind vaak af. Zo bestraf je gezond gedrag. Moedig je kind aan om pijn te verdragen: "Het is erg flink om ondanks je buikpijn toch je huiswerk te maken, toch te lezen, toch even je kleren op te ruimen."

Tip 8: Overdreven aandacht

Neem bij pijnklachten een verzorgende houding aan, maar vermijd overdreven aandacht. Laat je kind eventueel rusten op een rustige plaats (je kan immers de pijn van het kind niet wegnemen). Zeg je kind dat hij/zij mag terugkomen als de pijn over is (je nodigt je kind uit om zo snel mogelijk normaal te functioneren en zonder gezichtsverlies zijn/haar 'zieken'kamer te verlaten). Als je kind lang wegblijft, ga je even kijken en vragen hoe het gaat. Beperk de aandacht tot een minimum. Als je kind terug komt komt, feliciteer je hem/haar omdat de pijn over is (je beloont gewenst gedrag).

Meer tips

- Meest voorkomende oorzaken buikpijn
- Heeft je kind faalangst?

(3259 9546 beoordelingen)
Terug naar boven