LOES spel – Ik als ouder?

Het LOES spel - Ik als ouder

Voor ouders in verschillende gezinssituaties

Wil je een bijeenkomst organiseren (maximaal tien ouders) waarin het Loesspel wordt gespeeld? Dat kan! 
Vraag hier de bijeenkomst LOES spel aan.

Er is ook een digitale wervingsflyer beschikbaar waarmee professionals een bijeenkomst aan kunnen vragen. Deze is ook als drukwerkbestand beschikbaar.

 

Wat is het LOES spel?

Het LOES spel is bedoeld voor alle ouders in Twente en faciliteert een gesprek tussen ouders over opvoeden en ouderschap.

Loes spel doosDaarbij staat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen ouders centraal. Een veilige opvoedsituatie komt uiteindelijk ten goede aan veilig opvoeden en opgroeien.

Het LOES spel faciliteert ouders om met elkaar stil te staan bij hun situatie, de leefomgeving van hun kind(eren) en hoe ouders hierin hun emoties beleven, hoe ze denken en handelen.

Ouders beantwoorden vragen uit het spel die bij hun situatie horen.

Iedere gezinssituatie is immers anders. Daarom kunnen ouders kiezen uit vragen van de volgende categorieën:

 • Vragen voor alle ouders en opvoeders
 • Mijn kinderen wonen in twee huizen
 • Ik zorg voor de kinderen van mijn partner
 • Wij wonen in een samengesteld gezin


Hoe werkt het?

Het LOES spel faciliteert een gesprek tussen ouders over opvoeden en ouderschap.

Ouders beantwoorden vragen uit het spel die bij hun situatie horen. Iedere gezinssituatie is immers anders. Daarom kunnen ouders kiezen uit vragen van de volgende categorieën:

 • Vragen voor alle ouders en opvoeders
 • Mijn kinderen wonen in twee huizen
 • Ik zorg voor de kinderen van mijn partner
 • Wij wonen in een samengesteld gezinLoes spel kaarten

De bijeenkomst met het LOES spel vindt plaats onder begeleiding van een cursusleider of ervaren professional.

Daarbij staat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen ouders centraal.

Het spel duurt maximaal twee uur en wordt gedaan met minimaal vier ouders en maximaal acht ouders. Het LOES spel wordt gespeeld met ouders die kinderen hebben in de leeftijd tot achttien jaar.

 

Wat heb je nodig?

 • Naamkaartjes en stiften
 • Stapels spelkaarten
 • Checklist cursusleider
 • Voor iedere deelnemer een kennismakingskaart en een spelregelkaart
 • Dobbelsteen
 • Voor iedere deelnemer een Award-card en een pen

 

Waarom wordt het LOES spel geleid door een cursusleider of ervaren professional?

Een veilige sfeer

Als ouders vertellen over hun ervaringen als ouder, leggen zij hun gedachten, gevoelens en handelen onder een vergrootglas. Dit raakt hun kwetsbaarheid als ouder, en kan juist tot nieuwe inzichten leiden. Het omgaan met deze kwetsbaarheid vraagt om een open sfeer waar ruimte is voor warmte, vertrouwen en veiligheid. Daarom is veiligheid een belangrijke voorwaarde om het LOES spel goed te laten verlopen. 

 

Hoe zorgt de cursusleider voor een veilige sfeer en welke elementen biedt het LOES spel?

 • In het LOES spel zijn daarvoor een aantal afspraken die tijdens het spel gelden:
  • Vertel dat informatie over de privésituaties van andere deelnemers binnen de groep blijft en niet met anderen gedeeld hoort te worden
  • Vraag de deelnemers om naar elkaar te luisteren en elkaar te laten uitpraten
 • Bij de introductie stelt de cursusleider zichzelf voorstel met gepaste zelfonthulling (een voorbeeld over een lastige situatie die hij of zij als ouder achter de rug heeft).
 • In de ervaringen die ouders vertellen bepalen zij wat zij wel of niet delen; zij hebben hierin eigen regie.
 • In het LOES spel zijn vragen opgenomen met een vleugje humor, om zelfreflectie bij ouders luchtig te faciliteren, bijvoorbeeld: ‘Hoe krijgen jouw kinderen jou op de kast? Wat gebeurt er dan? Hoe brei je het weer recht?’

 

Als vanzelfsprekend bewaakt de cursusleider de tijd en agenda. Structuur en helderheid geven rust en veiligheid in het verloop van de bijeenkomst.

Het op een professionele wijze uitleggen en begeleiden van het LOES spel zorgt dat er een sfeer ontstaat waarin ouders de ruimte krijgen om ervaringen met elkaar te delen.

Daarom is het is van groot belang dat het spel door een cursusleider wordt begeleid. Een professionele cursusleider kan omgaan met ‘positiemacht’; deelnemers willen de leider positioneren als deskundige. (Trainen met hart en ziel, S. Blankestijn). Cursusleiders hebben ervaring met dergelijke situaties waarin zij direct op hun deskundigheid worden aangesproken met inhoudelijke vragen. De kracht van de cursusleider zit hem op die momenten juist in het op een professionele wijze terugleggen van de vraag bij de andere ouders en hieruit maximaal effect te genereren.

De kracht van een cursusleider is dat hij of zij zicht houdt op metacommunicatie (communicatie over de communicatie), bijvoorbeeld non-verbale signalen. Dit stelt de cursusleider in staat om waar nodig verdiepende vragen te stellen. Op die manier krijgt het gesprek een extra gelaagdheid.

 

Wat is de meerwaarde van het LOES spel?

Het LOES spel focust op wat er goed gaat vanuit de gedachte dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind(eren).

Het gelaagde effect van de manier waarop het gesprek tussen ouders plaatsvindt dient gelijktijdig als een voorbeeld voor hoe ouders met hun kind(eren) kunnen communiceren. Het stellen van open vragen en een echt luisteren vormen hiervoor de basisingrediënten.

De ervaringen die ouders met elkaar delen in het LOES spel gaan over onderwerpen die in het dagelijks leven niet vaak aan bod komen. Het LOES spel biedt een moment waarop ouders in alle rust kunnen stilstaan bij die onderwerpen. Een ervaring vertellen geeft betekenis aan de situatie, leidt tot bewustwording, zelfvertrouwen en zelfkennis (McLean et.al., 2007)

Het spel sluit op een positieve wijze af. Iedere deelnemer schrijft een compliment voor een andere deelnemer uit de groep op een Award Card. 

 

Is het LOES spel uniek?

Ja!

LOES spel is een inhoudelijke combinatie:      

 • Ouderschap en gezin
 • (Ge)scheiden
 • Positief Opvoeden

LOES.nl is:

 • Helder taalgebruik, LOES taal
 • Aansprekende lay-out
 • Ontwikkeld vanuit collectieve preventie gedachte, geen verdienmodel

Er bestaan diverse spellen in Nederland, maar de combinatie van bovengenoemde thema’s en aandachtspunten in een spel is uniek.

 

Aanleiding

In 1996 heeft de overheid de definitie van het woord ‘gezin’ opnieuw geformuleerd: ‘Elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging van één of meer kinderen.’

Het centrale thema is ouderschap. Dit thema overstijgt je gezinssituatie: je bent en blijft ouder, ook al wonen jouw kinderen niet bij jou.

Veel kinderen groeien op in één-oudergezinnen of samengestelde gezinnen. De gedachte is dat Loes enerzijds iets wil bieden voor ouders en opvoeders die te maken hebben met een relatiebreuk, echtscheiding en anderzijds vanuit de collectieve preventiegedachte voor alle ouders en opvoeders.

Een veilige opvoedsituatie komt uiteindelijk ten goede aan veilig opvoeden en opgroeien. Het LOES spel faciliteert ouders om met elkaar stil te staan bij hun situatie, de leefomgeving van hun kind(eren) en hoe ouders hierin hun emoties beleven, hoe ze denken en handelen.

 

 

Bronnen

 • Bockel, J.& A. van der Pas (2014). Uitvindboek voor ouders. Aha! Zo doe ik dat! Uitgeverij Humm. 
 • A. Van der Haar (2017). Goed scheiden voor ouders met kinderen. Van ex-partners naar samenwerkende ouders. Compaiz 
 • C. Haverkort & M. Kooistra-Popelier (2016).  Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Uitgeverij Pica 
 • Hoek, M. Ouderschap: een ontdekkingsreis waarover veel te vertellen valt en ‘Het ouderschapsspel’ zorgt voor en welwillend publiek. Tijdschrift voor ouderschapskennis, 2015 (3) pp 174-185 
 • McLean, K. et al. (2007). Selves Creating Stories Creating Selves: A Process Model of Self-Development. Personality and Social Psychology Revieuw, II,3: 262-278. In: Hoek, M. Ouderschap: een ontdekkingsreis waarover veel te vertellen valt en ‘Het ouderschapsspel’ zorgt voor en welwillend publiek. Tijdschrift voor ouderschapskennis, 2015 (3) pp 174-185 
 • Panama. P. van (2015). Als ouder puzzel ik liever niet alleen. In: Alice van der Pas (red.). Hoezo – denken ouders niet na? Twaalf opstellen over ouder als beleidsbepaler. Amsterdam: Uitgeverij SWP 
 • Regionaal platform scheiden en omgang in Twente. Wegwijzer scheiden voor professionals (2018) 
 • S.  Blankestijn. (2008) Trainen met hart en ziel. Uitgeverij Boom/Nelissen 
 • Rijks Overheid. Uit elkaar, de kinderen…en dan? (2009). Uitgave Jeugd en Gezin

 

 

 

Terug naar boven