"De openheid van ouders onderling vond ik heel bijzonder"

Gepubliceerd: 11 december 2014

Mijn dochter(21) zei tegen mij: "Pap; is die opvoedcursus niet wat voor jou?" Op internet had ze de cursus Positief Opvoeden gezien van Loes. Ik heb me aangemeld en ben gegaan. Nou heb ik als vader van twee oudere kinderen en ook pleegkinderen al veel ervaring in huis. Maar ik dacht; misschien steek ik er iets van op.

Het waren 3 leuke avonden waar we met ouders onderling veel ervaringen hebben uitgewisseld over het opvoeden van onze kinderen. Er waren leuke voorbeelden van andere ouders die heel herkenbaar waren. " Oh, doe jij dat zo!Wat een handige oplossing." De openheid van ouders onderling vond ik heel bijzonder, daar heb ik echt wat aan gehad!

Veel dingen weet je wel als ouder, maar doe je niet altijd. De praktische voorbeelden van de cursusleidster gebruik ik nu nog steeds: duidelijker zijn in wat je wilt zeggen, je kind aankijken als je met hem/ haar praat, doen wat je zegt. En heel belangrijk vind ik: blijf praten met je kinderen, ook al halen ze het bloed onder je nagels vandaan. Probeer het eens anders: ga uit van het positieve dat er is. Laat weten dat je om ze geeft, vraag waar ze mee bezig zijn. Zo'n opvoedcursus maakt je thuis weer alerter: hoe pak ik deze situatie nu op een handige manier aan!

Een enthousiaste vader!

Terug naar boven