Weerbaarheidstraining Twenterand

Doelgroep
De doelgroep van de weerbaarheid training zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jarigen, woonachtig in gemeente Twenterand.

De  weerbaarheidstraining wordt gegeven door de sportjongerenwerker van ZorgSaam Twenterand.  

De training
De weerbaarheidstraining is een traject van maximaal één jaar en is een mix van weerbaarheid en zelfverdediging. 
Doelen van de training voor de jongere zijn:
- bewust worden van eigen houding en gedrag in diverse situaties
- handvatten geven om te leren omgaan met stressvolle situaties
- zelfvertrouwen vergroten

Er is ook altijd contact met de ouders/begeleiders van de jongere. Het kan zijn dat de hulpvraag zich bijv. richt op weerbaarder worden. Het kan ook zijn dat de hulpvraag zich bijv. richt op het leren omgaan met grenzen en minder agressief gedrag vertonen.

Het traject bestaat uit kennismaking, intake, vaststellen hulpvraag en leerdoelen, vaststellen programma in overleg met de ouders/begeleiders en jongere, structureel contactuur in de week, evaluatie.

De Methode
De methode bestaat uit gespreksvoering, bokssport als basis training en de vorm Systema.

Systema, letterlijk te vertalen als ‘het Systeem’, is als methode uitermate geschikt om kinderen (maar ook volwassenen) zowel individueel als in een groep, te leren zichzelf en anderen te kunnen beschermen. Zowel met woorden en houding als met fysieke vaardigheden zoals ‘sterk’ staan, afstand creëren, weg zien te komen etc.

Voor de weerbaarheidstraining in Twenterand is daarvoor een mix gemaakt tussen weerbaarheid en zelfverdediging. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, denk hierbij aan grenzen stellen, opkomen voor jezelf, bevrijdingen, elkaar helpen etc.

Kosten en aanmelden
De training is gratis.
Aanmelden kan door de ouders van de jongere, door de jongere zelf  en door hulpverleners. Dit kan bij de sportjongerenwerker Stef Lamberink via slamberink@zorgsaamtwenterand.nl of via 06- 10782238

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven