Sociale vaardigheidstraining voor jongeren 12-15 jaar die moeite hebben met leren

De sociale vaardigheidstraining is voor moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten.

Doel

Het doel van de training is het vergroten van sociale vaardigheden door kennis uit te breiden en te oefenen met rollenspel en andere spelvormen.

Thema’s

De thema’s die tijdens de training aan de orde komen:
• Kennismaken
• Luisteren
• Iets vragen
• Geven en krijgen van een compliment
• Omgaan met kritiek
• Nee zeggen, in een groep
• Emoties herkennen
• Omgaan met pesten en plagen

Kijk voor informatie een aanmelden op
http://www.wijkteamsenschede.nl/cursussen/sociale-vaardigheden/moeilijk-lerende-jongeren/

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven