Ouder-kind cursus

Ondersteuning aan kinderen na huiselijk geweld

Getuige zijn van geweld
Ieder jaar zijn duizenden kinderen in Nederland getuige van geweld tussen hun ouders. De gevolgen voor een getuige van geweld kunnen verstrekkend zijn. Uit internationale studies blijkt dat veertig procent van de kinderen hiervan schade ondervindt. Een aantal van hen raakt getraumatiseerd. Ook veerkrachtige kinderen lopen littekens op en ondervinden de gevolgen van geweld. De schade wordt zichtbaar in de lichamelijke, verstandelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierbij valt te denken aan pijnklachten zonder aanwijsbare redenen, angst en wantrouwen, schuld en schaamte of liegen en ruzie maken.

Carint, SMD Enschede-Haaksbergen en Mediant bieden met de ouder-kind cursus hulp aan deze groep kinderen en hun ouders/verzorgers.

Ouder-kind cursus
Door huiselijk geweld kan de relatie tussen ouder en kind verstoord raken. De ouder-kind cursus helpt om de vertrouwensband en het contact tussen ouder en kind te versterken. Daarnaast worden in de cursus tips en adviezen gegeven om een veilige leefsituatie op te bouwen voor de kinderen. De groep wordt begeleid door een maatschappelijk werker van SMD Enschede-Haaksbergen en een hulpverlener van Mediant.

Voor wie
De cursus is voor kinderen van 2 tot 7 jaar die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld en voor hun verzorgende ouder/verzorger.

Doel
Het voorkomen van psychische problemen bij kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld.

De ouder-kind cursus draagt bij aan:
•Herstel van het vertrouwen tussen ouder en kind
•Het vergroten van inzicht bij de ouder in het gedrag en de behoeften van hun kind
•Het vergroten van de handelingsmogelijkheden van de ouder
•Het vergroten van vaardigheden bij ouder en kind in het leren omgaan met de meegemaakte huiselijk geweld situaties

Werkwijze
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomsten werken de ouders en kinderen samen via onder andere spel, zingen en knutselen. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt de groep gesplitst in een oudergroep en een kindergroep. Ouders bespreken de thema’s: ontwikkeling van kinderen, gevolgen van huiselijk geweld, steun bij verwerking, veiligheid, relatie met de andere ouder en sociale omgeving. De kinderen werken spelenderwijs aan de thema's: blijdschap, boosheid, verdriet, angst, ruzie en vriendschap.

Duur en plaats
Plaats: Enschede
Duur: 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
Tijdstip: nader te bepalen

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen en aanmelding
Thera Goeman
Maatschappelijk werker
Tel: 053-4353353
E-mail: t.goeman@smd-eh.nl

Hanny Toebes
Maatschappelijk werker
tel.: 053-4352205
E-mail: h.toebes@smd-eh.nl

Webinars on demand

Loes biedt webinars van Tischa Neve aan. Zij is kinderpsycholoog, opvoedkundige en auteur. Deze gratis webinars kan je op elk gewenst moment volgen. Bekijk het hier.

 

Terug naar boven