Minder Boos…! Een training voor kinderen van 8-12 jaar

Een training voor kinderen van 8-12 jaar die hun boosheid moeilijk de baas zijn.

Voor wie is deze training?

Voor kinderen die

  • vaak boos worden
  • zich snel onterecht beschuldigd voelen
  • snel iets als kritiek opvatten
  • zich gauw aangesproken voelen
  • zich moeilijk kunnen beheersen en snel ontploffen
  • moeilijk met teleurstellingen om kunnen gaan
  • het gevoel hebben altijd de schuld te krijgen
  • problemen oplossen met slaan en ruziemaken

Doel
Kinderen die minder vaak boos zijn kunnen makkelijker omgaan met leeftijdsgenootjes. Ze worden minder gauw uitgedaagd en voelen zich tevredener omdat ze minder boos hoeven te zijn op anderen. In de training leren kinderen hoe ze minder boos kunnen worden en hoe ze handiger kunnen reageren als ze boos worden.

Inhoud
Er zijn 8 bijeenkomsten van ongeveer 90 minuten. Bij 'Minder Boos' leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met lastige situaties zonder meteen boos te worden. Ze leren hoe ze zichzelf beter in de hand kunnen houden als ze een agressieve bui hebben. Ook herkennen ze beter dat er een agressieve bui aankomt. In de cursus leren kinderen anders naar situaties te kijken, en hoe ze zichzelf rustig kunnen maken.
Ook ouders worden betrokken. Er vindt een ouderavond plaats. Omdat het moeilijke gedrag zich vaak ook op school voordoet, is het belangrijk om ook de leerkracht te betrekken bij de vorderingen van het kind.

Praktisch
In overleg met de leerkracht, intern begeleider of zorgcoördinator meldt u uw kind aan. Kinderen die zijn aangemeld, ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Daarin maken uw kind en u kennis met de 2 trainers in een gesprek van ongeveer 45 minuten. Dan wordt besproken of deze training goed bij hen past.

Informatie en aanmelding
De bijeenkomsten zijn aan de Roessinghsbleekweg 39 te Enschede.
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met: Mediant Jeugd en Preventie, 053-4828500 / jeugd@mediant.nl.
Zie ook: Mediant

Terug naar boven