' En nu ik...!'

'En nu ik'  is een groep voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar (groep 4 t/m 8 van de basisschool), die getuige zijn geweest van geweld binnen de relatie van hun ouders. Hoewel ouders het altijd willen voorkomen krijgen kinderen vaak veel mee van geweld binnen de relatie van hun ouders. Geweld kan zowel verbaal zijn als lichamelijk hebben plaatsgevonden. Het is belangrijk dat deze kinderen de gelegenheid krijgen om een periode van geweld in huis te verwerken. Hoewel ze vaak normaal functioneren en niet of nauwelijks over het geweld praten is het toch belangrijk om ze hier wel over te leren praten. Het is namelijk bekend dat kinderen er veel last van kunnen hebben dat ze getuige geweest zijn van geweld in huis. Soms laten ze zelf ook agressief gedrag zien als ze ruzie hebben. Anderen moeten weer opnieuw mensen leren vertrouwen. Anderen leren vertrouwen is belangrijk bij het aangaan van vriendschappen en voor de relatie de ze met hun ouders hebben.

De kindergroep en de ouderbijenkomsten worden begeleid door professionals die jarenlange ervaring hebben met het werken met kinderen, ouders en geweldsproblematiek

Samenwerking van St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente en Jarabee

Aanmelding Dit kan door te bellen met het aanmeldpunt, telefoon: 0546-546300 of via internet: info@mwnwt.nl Je wordt dan samen met je kind uitgenodigd voor een eerste gesprek met de begeleiders.

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven