Brussencursusgroep voor jongeren van 13-16 jaar

Brussen zijn (br)oers en z(ussen) van een kind of jongere met een beperking.
Hier gaat het om een psychische beperking bijvoorbeeld autisme.

Mediant heeft brussen-cursusgroepen voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar. In de cursus wordt ingegaan op de ziekte van de broer of zus en geleerd hoe jezelf overeind kunt blijven. Door middel van spellen wordt informatie gegeven en ingegaan op emoties en de plek in het gezin.

De cursussen worden twee tot drie keer per jaar gegeven op Mediant-locatie Roessingsbleekweg in Enschede. De cursussen zijn bedoeld voor brussen van jongeren die bij Mediant in behandeling zijn.

Voor meer informatie of aanmelding: Centrum Preventie tel.053 4828500  

jeugd@mediant.nl

www.mediant.nl

www.mediantjeugd.nl

 

 

 

 

 

 

 

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.


Terug naar boven