Alles Kidzz

Alles kidzz is een individuele training voor kinderen in de bovenbouw van 9-12 jaar waarover ouders en leerkrachten zich zorgen maken.

De training wordt op school gegeven.

De training is bedoeld voor kinderen die:

 • woede uitbarstingen hebben
 • problemen oplossen met vechten/schelden
 • anderen de schuld geven
 • het gevoel hebben niet rechtvaardig behandeld te worden, altijd de schuld te krijgen
 • onrustig en beweeglijk zijn
 • opstandig en dwars zijn
 • vaak boos en gepikeerd zijn
 • brutaal zijn
 • een negatief zelfbeeld hebben

De trainer zet met medewerking van ouders en leerkracht/IB-er een individueel traject uit voor het kind. Het traject bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Doel:

 • Het aanleren van die vaardigheden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling.
 • Het positief zelfbeeld bevorderen
 • doorbreken van de negatieve spiraal. Een positieve benadering waarbij het kind aangesproken wordt op zijn competenties in plaats van tekorten.

Voorwaarden:

 • Normale leercapaciteiten
 • tijd, plaats en ruimte is op school beschikbaar
 • samenwerking met de leerkracht is belangrijk

Meer informatie of aanmelden?

Mediant Preventie Jeugd 053 4828500

jeugd@mediant.nl

www.mediant.nl

www.mediantjeugd.nl

 

 

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven