Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die thuis opgroeien met een gezinslid met een ziekte of beperking.
De afdeling Jonge Mantelzorgers van de stichting informele zorg geeft ondersteuning voor deze groep kinderen/jongeren.
Dit doen ze in de vorm van het geven van cursussen, en het organiseren van activiteiten.
Kinderen en jongeren kunnen dan ervaringen uitwisselen, ze krijgen informatie over ziekte en beperking en ze leren eigen grenzen aan te geven.
Nieuw is het maatjesproject. Jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid een met zorg in het gezin worden dan gekoppeld aan een jonge mantelzorger.

Wil je meer informatie kijk dan hier
of bel naar: 085 7731720

 

 

 

Overige ontmoetingsgroepen en cursussen

Er zijn ook cursussen die pas beginnen als er voldoende deelnemers zijn of waarvan de data pas later bekend worden.
Bekijk hier die ontmoetingsgroepen en cursussen.

Terug naar boven